Tin tức Hoạt động Khoa học
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

Đề tài cấp Bộ “Truyền thông và vấn đề ý thức quốc gia của một số tộc người vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc tại tỉnh Lào Cai” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (27/12/2022)

Chiều ngày 7/12/2022, Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài cấp Bộ “Truyền thông và vấn đề ý thức quốc gia của một số tộc người vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc tại tỉnh Lào Cai” do TS. Trần Hồng Thu làm chủ nhiệm, Viện Dân tộc học là Tổ chức chủ trì đạt loại xuất sắc.

Đề tài cấp Bộ “Tự sự học hậu kinh điển trong xu hướng nghiên cứu liên ngành: Lý thuyết và thực tiễn (giai đoạn 1)” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (27/12/2022)

Chiều ngày 11/12/2022, Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Nguyễn Đức Minh là chủ tịch hội đồng cùng các nhà khoa học trong và ngoài Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đánh giá, nghiệm thu đề tài “Tự sự học hậu kinh điển trong xu hướng nghiên cứu liên ngành: Lý thuyết và thực tiễn (giai đoạn 1)”, TS. Cao Kim Lan là chủ nhiệm đề tài, Viện Văn học là Tổ chức chủ trì đạt kết quả xuất sắc.

Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu văn hoá văn bia Việt Nam” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (26/12/2022)

Chiều ngày 3/12/2022, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệp thu cấp Bộ đề tài “Nghiên cứu văn hoá văn bia Việt Nam” do PGS.TS. Trần Trọng Dương là chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Hán Nôm là tổ chức chủ trì, đề tài đã được Hội đồng nghiệp thu đánh giá đạt loại xuất sắc.

Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu văn bản và giá trị nội dung truyện thơ Nôm Tày: Lưu Đài - Hán Xuân, Lưu Tương, Đính Quân” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (26/12/2022)

Chiều ngày 3/12/2022, Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ do PGS.TS. Nguyễn Đức Minh là chủ tịch hội đồng và các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu trong và ngoài Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tiến hành nghiệm thu đề tài cấp bộ năm 2021- 2022 “Nghiên cứu văn bản và giá trị nội dung truyện thơ Nôm Tày: Lưu Đài - Hán Xuân, Lưu Tương, Đính Quân” do TS. Trần Thị Thu Hường được hội đồng đánh giá xếp loại xuất sắc.

Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu văn bản cao dao tục ngữ Hán Nôm hiện lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (26/12/2022)

Nằm trong chuỗi 3 đề tài cấp bộ nghiệm thu đạt kết quả xuất sắc của Viện Nghiên cứu Hán Nôm là tổ chức chủ trì. Đề tài “Nghiên cứu văn bản cao dao tục ngữ Hán Nôm hiện lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm” do TS. Đỗ Bích Tuyển làm chủ nhiệm, được hội đồng nghiệm thu do PGS.TS. Nguyễn Đức Minh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam là chủ tịch Hội đồng và các chuyên gia, các nhà khoa học tại Viện Hàn lâm, Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Khoa học xã hội và nhân văn đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài đạt loại xuất sắc.

Đề tài cấp Bộ “Ý thức quốc gia – dân tộc của một số tộc người ở vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc tại tỉnh Hà Giang” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (26/12/2022)

Chiều ngày 9/12/2022, Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài cấp Bộ “Ý thức quốc gia – dân tộc của một số tộc người ở vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc tại tỉnh Hà Giang” do TS. Nguyễn Thị Thanh Bình làm chủ nhiệm, Viện Dân tộc học là Tổ chức chủ trì đạt loại xuất sắc.
Ứng dụng phương pháp địa vật lý khảo sát khảo cổ học dưới nước vụng biển Dung Quất, Quảng Ngãi

Ứng dụng phương pháp địa vật lý khảo sát khảo cổ học dưới nước vụng biển Dung Quất, Quảng Ngãi (23/12/2022)

Sáng ngày 21/12/2022, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Khảo sát khảo cổ học dưới nước vụng biển Dung Quất, Quảng Ngãi ứng dụng phương pháp địa vật lý” do TS. Trần Quý Thịnh làm chủ nhiệm, Viện Khảo cổ học là cơ quan chủ trì.
Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu hệ thống di tích khảo cổ học Tiên sứ ở tỉnh Lai Châu” nghiệm thu đạt loại xuất sắc

Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu hệ thống di tích khảo cổ học Tiên sứ ở tỉnh Lai Châu” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (23/12/2022)

Sáng ngày 21/12/2022, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Nghiên cứu hệ thống di tích khảo cổ học Tiên sứ ở tỉnh Lai Châu” do TS. Lê Hải Đăng làm chủ nhiệm, Viện Khảo cổ học là cơ quan chủ trì, đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc.
Đề tài Cấp bộ: “Người Công giáo Việt Nam giai đoạn 1954-1975”, nghiệm thu đạt loại xuất sắc

Đề tài Cấp bộ: “Người Công giáo Việt Nam giai đoạn 1954-1975”, nghiệm thu đạt loại xuất sắc (22/12/2022)

Sáng ngày 21/12/2022, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Người Công giáo Việt Nam giai đoạn 1954-1975” do TS. Ngô Quốc Đông làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Tôn giáo là cơ quan chủ trì, đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc.
Đề tài cấp Bộ “Tôn giáo, tín ngưỡng ở khu vực Tây Nguyên hiện nay” nghiệm thu đạt loại xuất sắc

Đề tài cấp Bộ “Tôn giáo, tín ngưỡng ở khu vực Tây Nguyên hiện nay” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (21/12/2022)

Sáng ngày 21/12/2022, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Tôn giáo, tín ngưỡng ở khu vực Tây Nguyên hiện nay”, (Thuộc nhiệm vụ cấp Bộ 2 “Xây dựng lựa chọn chủ đề, biên soạn tài liệu phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo” của Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo năm 2022), do PGS.TS. Chu Văn Tuấn làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Tôn giáo là cơ quan chủ trì, đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc.
Các tin đã đưa ngày: