Tin tức Hoạt động Khoa học
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc
Tranh cổ động Việt Nam sau Đổi mới từ góc nhìn văn hóa – là đề tài cấp Bộ, nghiệm thu đạt loại xuất sắc

Tranh cổ động Việt Nam sau Đổi mới từ góc nhìn văn hóa – là đề tài cấp Bộ, nghiệm thu đạt loại xuất sắc (14/01/2021)

Chiều ngày 13/01/2021, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Tranh cổ động Việt Nam sau Đổi mới từ góc nhìn văn hóa” do TS. Nguyễn Mỹ Thanh làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Văn hóa là cơ quan chủ trì, đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc.
Đạo đức trong nghiên cứu khoa học: kinh nghiệm thế giới và gợi ý chính sách cho Việt Nam – là đề tài cấp Bộ, nghiệm thu đạt loại xuất sắc

Đạo đức trong nghiên cứu khoa học: kinh nghiệm thế giới và gợi ý chính sách cho Việt Nam – là đề tài cấp Bộ, nghiệm thu đạt loại xuất sắc (12/01/2021)

Chiều ngày 11/01/2021, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Đạo đức trong nghiên cứu khoa học: kinh nghiệm thế giới và gợi ý chính sách cho Việt Nam” do PGS.TS. Cao Thu Hằng làm chủ nhiệm, Viện Triết học là cơ quan chủ trì, đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc.
Đề tài cấp Bộ: “Chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ và đối sách của Việt Nam” nghiệm thu đạt loại xuất sắc

Đề tài cấp Bộ: “Chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ và đối sách của Việt Nam” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (05/01/2021)

Sáng 04/01/2021, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Bộ đề tài “Chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ và đối sách của Việt Nam” do PGS.TS. Cù Chí Lợi làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Châu Mỹ là cơ quan chủ trì, đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc.
So sánh chương trình tiếng Việt tiểu học (thuộc Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của Việt Nam) với chương trình tương ứng của một số nước trên thế giới – thuộc đề tài cấp Bộ, nghiệm thu đạt loại xuất sắc

So sánh chương trình tiếng Việt tiểu học (thuộc Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của Việt Nam) với chương trình tương ứng của một số nước trên thế giới – thuộc đề tài cấp Bộ, nghiệm thu đạt loại xuất sắc (25/12/2020)

Chiều ngày 24/12/2020, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “So sánh chương trình tiếng Việt tiểu học (thuộc Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của Việt Nam) với chương trình tương ứng của một số nước trên thế giới” do TS. Trịnh Thị Hà và TS. Nguyễn Thế Dương đồng chủ nhiệm, Viện Ngôn ngữ học là cơ quan chủ trì, đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc.
Lễ ra mắt sách Một số vấn đề văn học Việt Nam hiện đại/《越南現代文學》(bản tiếng Trung và tiếng Đài) của PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp được tổ chức long trọng tại Đài Loan

Lễ ra mắt sách Một số vấn đề văn học Việt Nam hiện đại/《越南現代文學》(bản tiếng Trung và tiếng Đài) của PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp được tổ chức long trọng tại Đài Loan (18/12/2020)

Là một trong những chuyên gia hàng đầu của nghiên cứu và phê bình văn học Việt Nam hiện đại, PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp là tác giả của nhiều công trình có giá trị học thuật cao, trong đó đáng chú ý là Giọng điệu trong thơ trữ tình (Giải thưởng Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật, 2002); Vọng từ con chữ (Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội 2004); Thơ Việt Nam hiện đại, tiến trình & hiện tượng (Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2014). Ông được coi là nhà nghiên cứu, phê bình văn học có ý tưởng khoa học mới mẻ, lối viết tài hoa. Năm 2020, Công ty Truyền thông quốc tế Á châu, Đài Loan đã xuất bản công trình Một số vấn đề văn học Việt Nam hiện đại của ông ra tiếng Trung và tiếng Đài (越南現代文學). Đây là công trình hiếm hoi trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy về văn học Việt Nam hiện đại được dịch trọn vẹn ra tiếng nước ngoài, được coi là tài liệu giảng dạy và học tập chính thức về văn học Việt Nam hiện đại trong toàn lãnh thổ Đài Loan.
Đề tài cấp Bộ “Sinh kế của người Cơ-tu vùng tái định cư thủy điện A Vương và người Ca dong (Xơ-đăng) vùng tái định cư thủy điện sông Tranh 2, tỉnh Quảng Nam” nghiệm thu đạt loại xuất sắc

Đề tài cấp Bộ “Sinh kế của người Cơ-tu vùng tái định cư thủy điện A Vương và người Ca dong (Xơ-đăng) vùng tái định cư thủy điện sông Tranh 2, tỉnh Quảng Nam” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (11/12/2020)

Sáng ngày 11/12/2020, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Sinh kế của người Cơ-tu vùng tái định cư thủy điện A Vương và người Ca dong (Xơ-đăng) vùng tái định cư thủy điện sông Tranh 2, tỉnh Quảng Nam” do TS. Bùi Thị Bích Lan và TS. Nguyễn Thị Tám đồng chủ nhiệm, Viện Dân tộc học là cơ quan chủ trì, đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc.
Nghiệm thu cấp Nhà nước Đề tài Khoa học Công nghệ cấp Quốc gia “Giải pháp chính sách khuyến khích sáng tạo và ứng dụng công nghệ mới vùng Tây Nguyên trong bối cảnh mới”

Nghiệm thu cấp Nhà nước Đề tài Khoa học Công nghệ cấp Quốc gia “Giải pháp chính sách khuyến khích sáng tạo và ứng dụng công nghệ mới vùng Tây Nguyên trong bối cảnh mới” (02/12/2020)

Chiều ngày 01/12/2020, tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội đồng Tư vấn đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài cấp quốc gia thuộc Chương trình Tây Nguyên giai đoạn 2016-2020: “Giải pháp chính sách khuyến khích sáng tạo và ứng dụng công nghệ mới vùng Tây Nguyên trong bối cảnh mới” (mã số TN18/X08), do PGS.TS. Hà Đình Thành làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan chủ trì, thực hiện trong giai đoạn 2018-2020.
Đề tài cấp Bộ “Tâm thế đối với việc thực hiện đổi mới giáo dục của giáo viên phổ thông” nghiệm thu đạt loại xuất sắc

Đề tài cấp Bộ “Tâm thế đối với việc thực hiện đổi mới giáo dục của giáo viên phổ thông” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (01/12/2020)

Chiều ngày 30/11/2020, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Tâm thế đối với việc thực hiện đổi mới giáo dục của giáo viên phổ thông” do PGS.TS. Phan Thị Mai Hương làm chủ nhiệm, Viện Tâm lý học là cơ quan chủ trì, đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc.
Đề tài cấp Bộ “Xác lập cơ sở lý thuyết cho việc biên soạn cú pháp tiếng Việt” nghiệm thu đạt loại xuất sắc

Đề tài cấp Bộ “Xác lập cơ sở lý thuyết cho việc biên soạn cú pháp tiếng Việt” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (16/11/2020)

Sáng ngày 15/11/2020, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Xác lập cơ sở lý thuyết cho việc biên soạn cú pháp tiếng Việt” do GS.TS. Nguyễn Văn Hiệp làm chủ nhiệm, Viện Ngôn ngữ học là cơ quan chủ trì, đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc.
Nghiệm thu đề tài “Biên soạn mục từ quyển 2, chuyên ngành Vật lý học, Thiên văn học” thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

Nghiệm thu đề tài “Biên soạn mục từ quyển 2, chuyên ngành Vật lý học, Thiên văn học” thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam (01/09/2020)

Chiều ngày 31/8/2020, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ “Biên soạn mục từ quyển 2, chuyên ngành Vật lý học, Thiên văn học” thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam do GS.TS. Nguyễn Đại Hưng làm chủ nhiệm, Văn phòng Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam là cơ quan chủ trì.
Các tin đã đưa ngày: