Nghiệm thu cấp Nhà nước Đề tài Khoa học Công nghệ cấp Quốc gia “Giải pháp chính sách khuyến khích sáng tạo và ứng dụng công nghệ mới vùng Tây Nguyên trong bối cảnh mới”
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

Nghiệm thu cấp Nhà nước Đề tài Khoa học Công nghệ cấp Quốc gia “Giải pháp chính sách khuyến khích sáng tạo và ứng dụng công nghệ mới vùng Tây Nguyên trong bối cảnh mới”

02/12/2020

Chiều ngày 01/12/2020, tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội đồng Tư vấn đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài cấp quốc gia thuộc Chương trình Tây Nguyên giai đoạn 2016-2020: “Giải pháp chính sách khuyến khích sáng tạo và ứng dụng công nghệ mới vùng Tây Nguyên trong bối cảnh mới” (mã số TN18/X08), do PGS.TS. Hà Đình Thành làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan chủ trì, thực hiện trong giai đoạn 2018-2020.

Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài, PGS.TS. Bùi Nhật Quang (thứ ba từ trái sang phải) phát biểu Chủ nhiệm đề tài, PGS.TS. Hà Đình Thành (thứ nhất từ phải sang trái) trình bày két quả nghiên cứu

Hội đồng gồm 9 thành viên do PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng. Dự buổi nghiệm thu có đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Văn phòng Chương trình Tây Nguyên cùng thành viên Ban Chủ nhiệm đề tài và cán bộ Viện Nghiên cứu Phát triển bề vững Vùng.  

Tại buổi nghiệm thu kết quả thực hiện của đề tài, PGS.TS. Hà Đình Thành thay mặt Ban Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu và đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ quan tâm, chỉ đạo và các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh vùng Tây Nguyên quan tâm phối hợp cùng các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh và các chủ thể khác ở Tây Nguyên thực hiện tốt những vấn đề cốt yếu trong chính sách khuyến khích sáng tạo và ứng dụng công nghệ mới vùng Tây Nguyên trong bối cảnh mới (đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và trong kỷ nguyên số).

Quang cảnh buổi nghiệm thu đề tài

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, nghiêm túc, các thành viên Hội đồng đã đánh giá cao  kết quả đạt được của Đề tài và tiến hành bỏ phiếu đánh giá thông qua kết quả nghiên cứu của Đề tài. Đồng thời, đề nghị Ban Chủ nhiệm phối hợp với Văn phòng Chương trình Tây Nguyên giai đoạn 2016-2020 hoàn tất các thủ tục báo cáo, đề xuất ứng dụng kết quả nghiên cứu đối với cấp có thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan.

 

PV.

Nguồn: Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

 

Các tin đã đưa ngày: