Nghiệm thu đề tài “Biên soạn mục từ quyển 2, chuyên ngành Vật lý học, Thiên văn học” thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

Nghiệm thu đề tài “Biên soạn mục từ quyển 2, chuyên ngành Vật lý học, Thiên văn học” thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

01/09/2020

Chiều ngày 31/8/2020, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ “Biên soạn mục từ quyển 2, chuyên ngành Vật lý học, Thiên văn học” thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam do GS.TS. Nguyễn Đại Hưng làm chủ nhiệm, Văn phòng Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam là cơ quan chủ trì.

Mục tiêu tổng quát của nhiệm vụ: Biên soạn 86 mục từ trong bảng mục từ đã được nghiệm thu ở giai đoạn trước (bao gồm 50 mục từ ngắn, 36 mục từ trung bình). Trên cơ sở bảng mục từ đã được xác lập và các mục từ biên soạn mẫu trong nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng Đề cương Quyển 2, chuyên ngành Vật lý học, Thiên văn học thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam” được Hội đồng nghiệm thu cấp Đề án phê duyệt. Ban biên soạn Quyển 2 chuyên ngành Vật lý học, Thiên văn học lựa chọn 86 mục từ đề biên soạn theo đúng quy định của Đề án. Từ đó, đề xuất kiến nghị để rút kinh nghiệm thực hiện giai đoạn biên soạn tiếp theo của Quyển 2 cũng như trong toàn Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.

GS.TS. Nguyễn Đại Hưng trình bày báo cáo tổng kết Nhiệm vụ tại buổi nghiệm thu

Phát biểu tại lễ nghiệm thu, GS.TS. Nguyễn Đại Hưng cho biết quy trình biên soạn Quyển 2 được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo chất lượng theo đúng yêu cầu của Đề án. Theo đó, sau khi được mời biên soạn mục từ, các tác giả hoàn thành việc biên soạn mục từ được phân công gửi về ban thư ký bằng email. Chủ nhiệm nhiệm vụ gửi bản thảo thứ nhất đến các nhà khoa học (được mời) để lấy ý kiến nhận xét, phản biện Quy trình này được thực hiện lặp lại 3 lần để chuẩn hóa nội dung. Cuối cùng gửi thường trực nhiệm vụ để sắp xếp, hệ thống hóa các mục từ để tổ chức nghiệm thu. Bên cạnh quy trình chuẩn hóa nhiệm vụ cũng thực hiện được 06 tọa đàm khoa học có liên quan đến việc tổ chức thực hiện các nội dung Quyển 2; trao đổi các vấn đề xuất hiện trong khi thực hiện nhiệm vụ; xây dựng thuật ngữ mới và việc sử dụng thuật ngữ trong Quyển 2; tọa đàm phản ánh những phát triển, thành tựu, tri thức liên quan đến Quyển 2; Sự giao thoa của các mục từ trong Quyển 2; Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ…nhằm hướng tới việc thực hiện biên soạn 86 mục từ đáp ứng tốt, đầy đủ các yêu cầu mà Nhiệm vụ đặt ra.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Đánh giá kết quả đạt được của Nhiệm vụ. Hội đồng đều đồng thuận nhất trí việc thực hiện biên soạn nội dung thuộc Nhiệm vụ Quyển 2 (Vật lý học, Thiên văn học) đã đảm bảo mục tiêu và yêu cầu theo đúng thuyết minh được duyệt. Kết quả của Nhiệm vụ góp phần nâng cao trình độ dân trí, phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Các thông tin trong Nhiệm vụ được coi là công cụ học tập, tra cứu chính thức, chuẩn mực, thiết yếu cho những ai quan tâm đến Vật lý học và Thiên văn học trong quá trình CNH, HĐH và hội nhập quốc tế hiện nay với hàm lượng tri thức chuẩn mực và hệ thống.

Nhiệm vụ đã được Hội đồng nhất trí thông qua./.

Phạm Vĩnh Hà

 

Các tin đã đưa ngày: