Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi thông báo nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2025
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi thông báo nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2025

28/05/2024

Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-NATACP ngày 28/5/2024 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi về việc ban hành danh mục đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở theo kế hoạch khoa học năm 2025 và phương thức tổ chức thực hiện; Căn cứ kết quả họp các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở theo kế hoạch khoa học năm 2025.

Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi trân trọng thông báo:

1. Danh mục đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở theo kế hoạch khoa học năm 2025 theo phương thức tuyển chọn

2. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở theo kế hoạch khoa học 2025 đầy đủ theo quy định tại Điều 17 của Quy chế Quản lý hoạt động khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Số 286/QĐ-KHXH ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam).

- Hồ sơ đăng ký gửi về địa chỉ: Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi (Qua Bộ phận Quản lý Khoa học, phòng Hành chính – Tổng hợp), tầng 12, số 176 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận  Đống Đa, Hà Nội.

- Hạn nộp hồ sơ đăng ký: trước 16h00 ngày 03/6/2024. Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi dấu của bưu điện gửi đến (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu đến của phòng Hành chính – Tổng hợp (trường hợp nộp trực tiếp).

3. Kết thúc thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, Phòng Hành chính – Tổng hợp sẽ mở, kiểm tra xác nhận tính hợp lệ và tính đầy đủ của hồ sơ trước 16h00 ngày 04/6/2024 và sẽ thông báo hồ sơ không hợp lệ tới các cá nhân đã nộp hồ sơ đăng ký tuyển chọn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vưỡng mắc xin liên hệ: đồng chí Võ Hà, số điện thoại: 0983.075.981

Trân trọng thông báo!

Chi tiết Thông báo và Quyết định ban hành danh mục đề xuất, xin xem file đính kèm!

Các tin đã đưa ngày: