Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "Văn hóa Óc Eo trong bối cảnh văn hóa Châu Á"
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "Văn hóa Óc Eo trong bối cảnh văn hóa Châu Á"

04/10/2023

Để hướng tới nhận thức mới, sâu sắc và toàn diện hơn về văn hóa Óc Eo, đồng thời tiếp tục làm sáng rõ hơn giá trị lịch sử, văn hóa và mối quan hệ của đô thị cổ Óc Eo trong giao lưu kinh tế, văn hóa với khu vực và thế giới trong giai đoạn 10 thế kỷ đầu Công nguyên, góp phần thiết thực vào công tác bảo tồn và phát huy giá trị của khu di tích Óc Eo - Ba Thê, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế tại Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang với chủ đề "Văn hóa Óc Eo trong bối cảnh văn hóa Châu Á"

1. Nội dung Hội thảo

1.1. Tổng kết, đánh giá kết quả khai quật, nghiên cứu khảo cô rhocj tại Khu di tích Óc Eo - Ba Thê (An Giang) và Nền Chùa (Kiên Giang), năm 2017-2020;

1.2. Văn hóa Óc Eo và vương quốc Phù Nam trong bối cảnh lịch sử, văn hóa Đông Nam và Châu Á

1.3. Mạng lưới hải thượng quốc tế và vai trò của đô thị cổ Óc Eo trong bối cảnh đô thị cổ ở Đông Nam Á và châu Á trước thể kỷ 10

1.4. Những giá trị nổi bật toàn cầu của khu di tích Óc Eo - Ba Thê

1.5. Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Óc Eo - Ba Thê.

2. Thời gian tổ chức Hội thảo:

Hội thảo tổ chức trong 01 ngày (ngày 17 tháng 11 năm 2023)

3. Địa điểm tổ chức Hội thảo: Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với ông Đỗ Trường Giang, Viện Nghiên cứu Kinh Thành, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: (+84) 0902 160 048

Thông tin chi tiết thông báo xin xem file đính kèm!

 

Các tin đã đưa ngày: