Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có 01 cụm công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và 02 cụm công trình được tặng Giải thưởng Nhà nước
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có 01 cụm công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và 02 cụm công trình được tặng Giải thưởng Nhà nước

24/11/2022

Tối ngày 23/11/2022, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6 cho 29 công trình, cụm công trình nghiên cứu khoa học - công nghệ tiêu biểu, có giá trị cao trong thực tiễn. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Lễ trao giải.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ

Đây là giải thưởng cao quý nhất được Nhà nước ghi nhận, tôn vinh, trao tặng các nhà khoa học, tác giả, đồng tác giả của các công trình đặc biệt xuất sắc, có giá trị cao về khoa học và công nghệ, có tác dụng lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân, góp phần quan trọng, thiết thực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ của đất nước.

Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ được triển khai từ năm 1996, cho đến nay đã có 6 đợt xét tặng. Đợt này có 29 công trình, trong đó 12 công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, 17 công trình, cụm công trình được tặng Giải thưởng Nhà nước. Những công trình này là kết quả dày công nghiên cứu với sự tâm huyết cống hiến trí tuệ, tài năng của 281 tác giả, đồng tác giả.

Biểu dương các tác giả, đồng tác giả của các công trình, cụm công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, các công trình, cụm công trình này có giá trị đặc biệt to lớn, là kết quả dày công nghiên cứu, cống hiến trí tuệ, tài năng của các tác giả. Những công trình này vừa mang tính lý luận sâu sắc vừa mang tính thực tiễn cao, góp phần nâng cao vị thế, trình độ khoa học - công nghệ của đất nước trong khu vực và quốc tế.

Chủ tịch nước nêu rõ, Đảng, Nhà nước luôn xác định phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ là sự ghi nhận, biểu dương, tôn vinh của Đảng, Nhà nước đối với công trạng lớn lao của các nhà khoa học, các tác giả đã có công trình, cụm công trình tiêu biểu, xuất sắc về khoa học và công nghệ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Giải thưởng Hồ Chí Minh cho Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Hồng, tác giả công trình “Tự điển chữ Nôm dẫn giải”.
PGS.TS. Phan Trọng Thưởng PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam vinh dự có 01 công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh của GS.TSKH. Nguyễn Quang Hồng, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm, với công trình “Tự điển chữ Nôm dẫn giải” và và 02 cụm công trình của 02 tác giả được tặng Giải thưởng Nhà nước, đó là: Cụm công trình "Những vấn đề lý luận và lịch sử văn học Việt Nam hiện đại" của PGS.TS. Phan Trọng Thưởng, nguyên Viện Trưởng Viện Văn học; Cụm công trình "Thơ trữ tình và văn học Việt Nam hiện đại", của PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp, Viện Trưởng Viện Văn học.

Xin trân trọng chúc mừng các tác giả được tặng giải thưởng!

Ban Biên tập

Các tin đã đưa ngày: