Đề tài cấp Bộ “Sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc ở Campuchia và tác động của nó đến Campuchia và quan hệ Campuchia – Việt Nam” nghiệm thu đạt loại xuất sắc
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

Đề tài cấp Bộ “Sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc ở Campuchia và tác động của nó đến Campuchia và quan hệ Campuchia – Việt Nam” nghiệm thu đạt loại xuất sắc

12/05/2015

Sáng ngày 11 tháng 5 năm 2015, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc ở Campuchia và tác động của nó đến Campuchia và quan hệ Campuchia – Việt Nam” do PGS.TS. Nguyễn Sỹ Tuấn làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á là cơ quan thực hiện.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Đề tài tập trung nghiên cứu, đánh giá tác động của sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc đến Campuchia và quan hệ Việt Nam – Campuchia thời gian qua và dự báo những năm sắp tới. Qua đó, đề xuất các giải pháp, chính sách và kiến nghị nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia trong bối cảnh mới của Campuchia và khu vực.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 3 chương: Chương 1 - Lợi ích, mục tiêu chiến lược của Trung Quốc đối với Campuchia; Chương 2 - Sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc và quan điểm, phản ứng chính sách của Campuchia; Chương 3 - Tác động của sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc đến Campuchia và quan hệ Việt Nam – Campuchia. Với 3 chương nói trên, nhóm tác giả đã đi sâu nghiên cứu và làm rõ một số vấn đề quan trọng như sau: Vai trò, vị trí của Campuchia trong mục tiêu và lợi ích chiến lược của Trung Quốc ở Đông Nam Á; Hiện trạng và cách thức Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng ở Campuchia; Các lĩnh vực then chốt, trọng điểm và các địa bàn chiến lược Trung Quốc đầu tư vào Campuchia; Các phản ứng chính sách của Chính phủ và chính giới Campuchia trước việc gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc ở Campuchia; Tác động của sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc đến Campuchia và quan hệ Campuchia - Việt Nam … Từ việc phân tích những vấn đề nói trên đề tài đã kiến nghị một số giải pháp nhằm thúc đẩy mối quan hệ, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia trong bối cảnh mới của Campuchia và sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc ở quốc gia này.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao về ý nghĩa khoa học và thực tiễn, góp phần cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách Việt Nam các cơ sở khoa học và kiến nghị cụ thể để điều chỉnh chính sách, giải pháp phù hợp trong quan hệ giữa hai quốc gia nhằm thích ứng với việc Trung Quốc ngày càng gia tăng ảnh hưởng đối với Campuchia. Hội đồng nghiệm thu cũng đã đánh giá cao cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu và những đóng góp mang tính lý luận của đề tài...

Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: