Đề tài: “Một số vấn đề nổi bật về chính trị - kinh tế ở khu vực Đông Bắc Á giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam” nghiệm thu cấp Bộ đạt loại xuất sắc
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

Đề tài: “Một số vấn đề nổi bật về chính trị - kinh tế ở khu vực Đông Bắc Á giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam” nghiệm thu cấp Bộ đạt loại xuất sắc

20/02/2013

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Một số vấn đề nổi bật về chính trị - kinh tế ở khu vực Đông Bắc Á giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam” do GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng làm chủ nhiệm, thuộc Chương trình cấp Bộ “Những vấn đề kinh tế - chính trị nổi bật của khu vực Đông Bắc Á thập niên 2011-2020” do Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á là cơ quan chủ trì thực hiện được hội đồng nghiệm thu cấp Bộ của Viện Khoa học xã hội Việt Nam xếp loại xuất sắc.

Đề tài đánh giá khái quát những vấn đề kinh tế - chính trị nổi bật ở khu vực Đông Bắc Á giai đoạn 2011-2020, trên cơ sở đó đưa ra dự báo về những vấn đề và xu hướng kinh tế - chính trị nổi bật ở khu vực Đông Bắc Á giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến 2030. Những vấn đề nổi bật sẽ được phân tích gồm những thách thức to lớn phải xử lý, những cản trở phức tạp phải vượt qua, những đe dọa nghiêm trọng phải ứng phó, những xu thế chủ yếu có khả năng chi phối hay những sự kiện quan trọng gây chấn động mạnh và có tác động lâu dài về chính trị, kinh tế, xã hội và quan hệ quốc tế đối với các quốc gia Đông Bắc Á nói riêng cũng như toàn khu vực nói chung.

Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Những vấn đề chính trị nổi bật của khu vực Đông Bắc Á thập niên 2001-2010. Chương này đề cập tới những vấn đề nổi bật của cục diện kinh tế, chính trị khu vực; những vấn đề kinh tế - chính trị nổi bật của Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Đài Loan, Mông Cổ. Chương 2: Dự báo những vấn đề và xu hướng kinh tế, chính trị nổi bật của khu vực Đông Bắc Á thập niên 2011-2020. Nội dung chương này tập trung dự báo cục diện kinh tế, chính trị Đông Bắc Á; các điểm nóng tiềm năng; hội nhập kinh tế khu vực; tái cấu trúc các nền kinh tế;  an ninh năng lượng; vấn đề nhân khẩu học; chủ nghĩa dân tộc. Chương 3: Tác động của các vấn đề kinh tế, chính trị Đông Bắc Á đối với Việt Nam và một số gợi ý chính sách. Chương này đưa ra một số nhận định và đánh giá; dự báo tác động đối với Việt Nam; một số gợi ý chính sách.

 

Nguyễn Thu Hà

 

Các tin đã đưa ngày: