Đề tài "Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn 2030" nghiệm thu đạt loại xuất sắc
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

Đề tài "Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn 2030" nghiệm thu đạt loại xuất sắc

30/04/2015

Ngày 26 tháng 4 năm 2015, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã tiến hành nghiệm thu đề tài "Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn 2030" do GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là chủ nhiệm đề tài, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là tổ chức chủ trì thực hiện. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc.

Hội đồng nghiệm thu có 17 thành viên. Đại diện bên đặt hàng Đề tài gồm: đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Nghệ An làm Chủ tịch Hội đồng, đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch Hội đồng và các đồng chí Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành là ủy viên Hội đồng. Các ủy viên phản biện là các nhà khoa học có uy tín ở các trường đại học và viện nghiên cứu Trung ương và địa phương. 

Hội đồng nhất trí đánh giá đây là Đề tài được thực hiện công phu nhất từ trước đến nay về vấn đề phát triển của tỉnh Nghệ An. Trong chưa đầy một năm thực hiện, nhóm thực hiện đề tài đã khảo sát 21 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Nghệ An, tổ chức các cuộc tọa đàm và khảo sát thực địa tại địa phương, tổ chức hơn 10 cuộc hội thảo tại Hà Nội và Nghệ An có sự tham gia góp ý của các lãnh đạo đương nhiệm và nguyên lãnh đạo tỉnh qua nhiều thời kỳ cũng như các lãnh đạo Đảng, Chính phủ là người Nghệ An. Bằng cách làm việc nghiêm túc, với tinh thần phản biện cao, Đề tài đã đưa ra các luận cứ khoa học về các trụ cột phát triển của tỉnh và đề xuất các chương trình phát triển mang tính đột phá trong giai đoạn 10 năm tới, tầm nhìn 20 năm tới.

Phát biểu trong buổi nghiệm thu, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng cảm ơn sự phối hợp hiệu quả giữa tỉnh Nghệ An và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, khẳng định sự cần thiết của hướng nghiên cứu chiến lược địa phương đối với các nhà khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong việc nắm bắt các vấn đề cụ thể của các địa bàn nghiên cứu, giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Đồng thời, kết quả nghiên cứu từ bối cảnh cụ thể của địa phương sẽ là cơ sở quan trọng để các nhà nghiên cứu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đóng góp một cách thiết thực và hiệu quả vào Dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, Chủ tịch Hội đồng, đồng chí Hồ Đức Phớc đã khẳng định: đây là Đề tài quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh trong tương lai gần. Kết quả của Đề tài đã làm sáng tỏ nhiều vấn đề mà trong lãnh đạo tỉnh còn có nhiều ý kiến khác nhau, giúp tỉnh Nghệ An lựa chọn các đột phá chiến lược trong thời gian tới; đồng thời, dựa trên kết quả nghiên cứu và dự báo của Đề tài, Tỉnh sẽ có triển khai xây dựng quy hoạch và mạnh dạn thu hút nguồn lực cho phát triển. Đồng chí Hồ Đức Phớc còn khẳng định, dù tình hình sẽ có nhiều biến động nhưng các đột phá mà Đề tài đưa ra sẽ là các trục chính để hướng đến đích giúp Nghệ An phát triển đột phá và bền vững.  

PGS.TS. Trần Thị An

Các tin đã đưa ngày: