Lễ công bố Quyết định thành lập Hội đồng Học viện Khoa học xã hội nhiệm kỳ 2016-2021
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

Lễ công bố Quyết định thành lập Hội đồng Học viện Khoa học xã hội nhiệm kỳ 2016-2021

20/09/2016

Thực hiện Nghị quyết 02 của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về đổi mới công tác đào tạo sau đại học của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Quyết định 1909 ngày 15/9/2016 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc thành lập Hội đồng Học viện Khoa học xã hội nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 19 tháng 9 năm 2016, tại Học viện Khoa học xã hội (Học viện), 447 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) long trọng tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Hội đồng Học viện Khoa học xã hội nhiệm kỳ 2016-2021.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm, <br>Chủ tịch Hội đồng Học viện phát biểu tại buổi Lễ

Tham dự buổi lễ, về phía Viện Hàn lâm có: GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Giám đốc Học viện; PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; Tới dự còn có sự góp mặt của các đồng chí đại diện Lãnh đạo cơ quan tham mưu, giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm; Viện trưởng các viện nghiên cứu chuyên ngành của Viện Hàn lâm. Về phía Học viện có Ban Giám đốc, các đồng chí Trưởng/ Phó trưởng khoa; các công chức, viên chức và người lao động Học viện.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Viện Hàn lâm, PGS.TS. Trần Minh Tuấn, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Viện Hàn lâm công bố Quyết định số 1909/QĐ-KHXH ngày 15/9/2016 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc thành lập Hội đồng Học viện Khoa học xã hội nhiệm kỳ 2016-2021, gồm các thành viên:

 

TT

Họ và tên

 Chức vụ, đơn vị

Chức danh trong
Hội đồng Học viện

1

   GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

Chủ tịch Viện Hàn lâm

Chủ tịch Hội đồng

 

2

   PGS.TS. Phạm Văn Đức

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm,
kiêm Giám đốc Học viện

Phó Chủ tịch Hội đồng

3

   PGS.TS.Nguyễn Khắc Bình

Học viện

Ủy viên Thư ký

4

   PGS.TS. Bùi Nhật Quang

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm

Ủy viên

5

   PGS.TS. Đặng Nguyên Anh

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm

Ủy viên

6

   GS.TS. Lê Hồng Lý

Viện trưởng Viện Nghiên cứu
Văn hóa

Ủy viên

7

   GS.TS. Võ Khánh Vinh

Nguyên Giám đốc Học viện

Ủy viên

8

   PGS.TS. Chu Đức Dũng

Viện trưởng Viện Kinh tế
và Chính trị thế giới

Ủy viên

9

   PGS.TS. Hồ Việt Hạnh

Phó Giám đốc Học viện

Ủy viên

10

   PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh

Phó Giám đốc Học viện

Ủy viên

11

   PGS.TS. Trần Minh Tuấn

Trưởng ban
Ban Tổ chức – Cán bộ

Ủy viên

12

   PGS.TS. Vũ Hùng Cường

Trưởng ban
Ban Kế hoạch – Tài chính

Ủy viên

13

   PGS.TS. Trần Thị An

Trưởng ban Ban Quản lý khoa học

Ủy viên

14

   PGS.TS. Lê Thanh Sang

Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ

Ủy viên

15

   PGS.TS. Nguyễn Đức Minh

Viện trưởng Viện Nhà nước
và Pháp luật

Ủy viên

 

 

     

Toàn cảnh buổi Lễ

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2016 và thay thế Quyết định số 445/QĐ-KHXH ngày 13/5/2011 của Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam về việc thành lập Hội đồng Học viện Khoa học xã hội nhiệm kỳ 2011-2015.

       

PGS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, <br>kiêm Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm khẳng định, việc thành lập Hội đồng Học viện Khoa học xã hội nhiệm kỳ 2016-2021 là một bước tiếp tục hoàn thiện công tác cán bộ tại Học viện, trên cơ sở triển khai Nghị quyết của Thường vụ Đảng ủy và sau khi bổ nhiệm PGS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, kiêm Giám đốc Học viện. Hội đồng Học viện nhiệm kỳ 2016-2021 được thành lập dựa trên những phương hướng chính trong hoạt động của Học viện, đảm bảo sự chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Học viện gắn với các hoạt động của Viện Hàn lâm (thể hiện ở sự tham gia của Lãnh đạo Viện Hàn lâm); đồng thời gắn kết các hoạt động cụ thể trong sự phối hợp các mảng công  việc của Viện Hàn lâm (thể hiện ở sự tham gia của đại diện các cơ quan tham mưu giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm); cũng như các nhà khoa học đại diện cho các khối nghiên cứu của Viện Hàn lâm. Bên cạnh đó, thành phần rất quan trọng của Hội đồng Học viện là đại diện lãnh đạo Học viện – các nhà khoa học có kinh nghiệm trong lãnh đạo điều hành cũng như trong quản lý và đào tạo.

Giáo sư Chủ tịch Viện Hàn lâm cũng đề nghị, phiên họp đầu tiên của Hội đồng Học viện sẽ tiến hành ngay sau lễ công bố, nhằm triển khai những bước đi cơ bản trong lộ trình phát triển của Học viện nhiệm kỳ 2016-2021. Trên cơ sở quy chế hoạt động của Học viện, Hội đồng Học viện sẽ thảo luận những phương hướng chủ yếu để phát triển Học viện trong từng năm và trong cả giai đoạn 2016-2021, cũng như triển khai các công việc cụ thể trong lãnh đạo, điều hành, chỉ đạo các hoạt động của Học viện. Kế thừa những thành tựu đã đạt được sau 5 năm xây dựng và phát triển, đây cũng là bước phát triển trong giai đoạn mới, chú trọng chất lượng đào tạo, phát triển được tiềm năng và lợi thế của Học viện đặt trong Viện Hàn lâm, kết hợp chặt chẽ giữa Học viện và các viện nghiên cứu chuyên ngành. Giáo sư Chủ tịch Viện Hàn lâm mong muốn các khoa, đặc biệt toàn bộ công chức, viên chức, người lao động của Học viện ủng hộ cho Hội đồng Học viện hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ.

Hội đồng Học viện Khoa học xã hội chụp ảnh lưu niệm       Toàn cảnh buổi Lễ

Thay mặt Ban Giám đốc Học viện và toàn thể công chức, viên chức, người lao động, PGS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, kiêm Giám đốc Học viện cảm ơn Giáo sư Chủ tịch Viện Hàn lâm, Ban Lãnh đạo Viện Hàn lâm, Thường vụ Đảng ủy đã kịp thời kiện toàn tổ chức Hội đồng Học viện, bởi Hội đồng Học viện đóng vai trò hết sức quan trọng trong định hướng phát triển và hoạt động đào tạo của Học viện; qua đó giúp Học viện có những điều chỉnh cần thiết trong công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, tạo ra môi trường thân thiện. Bên cạnh đó, sự phối kết hợp chặt chẽ giữa Học viện với các viện nghiên cứu chuyên ngành cũng là yếu tố quyết định cho sự thành công của Học viện trong thời gian tới. Giám đốc Học viện cam kết với Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên Hội đồng Học viện sẽ chấp hành nghiêm các quyết định, định hướng của Hội đồng trong các hoạt động của Học viện, cụ thể hóa các phương hướng, chủ trương của Hội đồng để Học viện Khoa học xã hội ngày càng phát triển; đồng thời tin tưởng và mong rằng Hội đồng Học viện hỗ trợ tích cực hơn nữa để Học viện Khoa học xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học xã hội – một trong 3 chức năng quan trọng của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam./.

Nguyễn Thu Hà

Các tin đã đưa ngày: