Lễ ký hợp đồng thực hiện các đề tài cấp quốc gia thuộc Chương trình Tây Nam Bộ
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

Lễ ký hợp đồng thực hiện các đề tài cấp quốc gia thuộc Chương trình Tây Nam Bộ

23/02/2016

Ngày 22 tháng 02 năm 2016, tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm phối hợp với Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ và Văn phòng chuyên môn tổ chức Lễ ký hợp đồng thực hiện các đề tài cấp quốc gia thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn và phát triển bền vững thuộc Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ” (Chương trình Tây Nam Bộ). Chương trình Tây Nam Bộ do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đồng chủ trì, thực hiện trong giai đoạn 2014-2019, trong đó Viện Hàn lâm chịu trách nhiệm tổ chức và quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn và phát triển bền vững.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, phát biểu chỉ đạo các đề tài

Tới dự và chủ trì buổi Lễ có GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm, đồng Chủ nhiệm Chương trình Tây Nam Bộ; GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; Đại diện Vụ Khoa học xã hội và Tự nhiên, Bộ Khoa học và Công nghệ; Ông Bùi Văn Quyền, Chánh văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ; các cán bộ Văn phòng chuyên môn; đại diện lãnh đạo tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài của 7 đề tài đã được tuyển chọn năm 2015.

Phát biểu chỉ đạo các đề tài, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu các đề tài trong triển khai nhiệm vụ phải chú trọng tổng kết thực tiễn, gắn với đặc thù của vùng Tây Nam Bộ, đó là vấn đề nông nghiệp công nghệ cao, vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu, các vấn đề xã hội của vùng. Các đề tài cần có những điểm mới, dự báo được xu hướng phát triển trong bối cảnh mới và tác động của các nhân tố mới. Trong triển khai, để phát huy được tính liên ngành và sát với thực tiễn, các đề tài cần có sự phối hợp chặt chẽ với các đề tài thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ, phối hợp chặt chẽ với các đối tác địa phương. Cần chú trọng các báo cáo giữa kỳ, gắn với các nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Bảy đề tài được tuyển chọn năm 2015 và được ký tại buổi Lễ gồm:

1) Đề tài: “Nghiên cứu luận cứ khoa học và đề xuất hệ giải pháp đột phá nhằm hiện thực hóa đặc khu kinh tế Phú Quốc”, do TS. Nguyễn Đình Chúc làm Chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu phát triển bền vững vùng, Viện Hàn lâm chủ trì thực hiện;

Đại diện Chương trình Tây Nam Bộ, Chánh Văn phòng <br>Chương trình, Đại diện Cơ quan thực hiện <br>và Chủ nhiệm Đề tài 01 ký Hợp đồng       Đại diện Chương trình Tây Nam Bộ, Chánh Văn phòng <br>Chương trình, Đại diện Cơ quan thực hiện <br> và Chủ nhiệm Đề tài 02 ký Hợp đồng

2) Đề tài: “Hợp tác xuyên biên giới của vùng Tây Nam bộ”, do TS. Nguyễn Huy Hoàng làm Chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn lâm chủ trì thực hiện;

Đại diện Chương trình Tây Nam Bộ, Chánh Văn phòng <br>Chương trình, Đại diện Cơ quan thực hiện <br>và Chủ nhiệm Đề tài 03 ký Hợp đồng       Đại diện Chương trình Tây Nam Bộ, Chánh Văn phòng <br>Chương trình, Đại diện Cơ quan thực hiện <br>và Chủ nhiệm Đề tài 04 ký Hợp đồng

3) Đề tài: “Thể chế phát triển bền vững vùng Tây Nam bộ”, do TS. Khúc Thị Thanh Vân làm Chủ nhiệm, Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn về phát triển, Viện Hàn lâm chủ trì thực hiện;

Đại diện Chương trình Tây Nam Bộ, Chánh Văn phòng <br>Chương trình, Đại diện Cơ quan thực hiện <br>và Chủ nhiệm Đề tài 05 ký Hợp đồng       Đại diện Chương trình Tây Nam Bộ, Chánh Văn phòng <br>Chương trình, Đại diện Cơ quan thực hiện <br>và Chủ nhiệm Đề tài 06 ký Hợp đồng

4) Đề tài: “Hệ thống chính trị cơ sở với yêu cầu phát triển bền vững vùng Tây Nam bộ hiện nay”, do GS.TS. Võ Khánh Vinh làm Chủ nhiệm, Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm chủ trì thực hiện;

5) Đề tài: “Phát triến nguồn nhân lực và nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam bộ”, do PGS.TS. Đặng Nguyên Anh làm Chủ nhiệm, Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm chủ trì thực hiện;  

Đại diện Chương trình Tây Nam Bộ, Chánh Văn phòng<br> Chương trình, Đại diện Cơ quan thực hiện <br>và Chủ nhiệm Đề tài 07 ký Hợp đồng       <br> Toàn cảnh Lễ ký kết hợp đồng thực hiện các đề tài cấp quốc gia<br> thuộc Chương trình Tây Nam Bộ<br>

6) Đề tài: “Nghiên cứu tổng thể vấn đề tôn giáo đối với việc phát triển bền vững Tây Nam bộ”, do TS. Trần Tuấn Phong làm Chủ nhiệm, Viện Triết học, Viện Hàn lâm chủ trì thực hiện;

7) Đề tài: “Tổng kết 30 năm đổi mới và phát triến vùng Tây Nam bộ trên quan điểm phát triển bền vững”, do GS.TS. Nguyễn - Xuân Thắng làm Chủ nhiệm, Trung tâm nghiên cứu và tư vấn về phát triển, Viện Hàn lâm chủ trì thực hiện.

Hợp đồng được ký bởi bốn bên: Đại diện cơ quan đồng Chủ trì thực hiện Chương trình Tây Nam Bộ, Chánh Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ, Đại diện Lãnh đạo tổ chức chủ trì thực hiện Đề tài và Chủ nhiệm Đề tài./.

 

PGS.TS. Vũ Hùng Cường & Nguyễn Thu Hà

 

Các tin đã đưa ngày: