Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới và các Chương trình KH&CN Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới và các Chương trình KH&CN Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ

22/11/2017

Chiều ngày 16/11/2017, tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã diễn ra lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Chương trình Khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ xây dựng nông thôn mới và các Chương trình KH&CN Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

Quang cảnh lễ ký kết

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công An.

Tới dự lễ ký kết các đại diện các chương trình KH&CN: GS.VS. Châu Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ nhiệm Chương trình KH&CN Tây Nguyên; PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM, đồng Chủ nhiệm Chương trình KH&CN Tây Nam Bộ; GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đồng Chủ nhiệm Chương trình KH&CN Tây Nam Bộ; PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Chủ nhiệm Chương trình KH&CN Tây Bắc; GS.TS. Nguyễn Tuấn Anh, Chủ nhiệm Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới; đại diện các Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ; đại diện Ban chủ nhiệm và Văn phòng các chương trình KH&CN.

Cùng tham gia lễ ký kết với hai đồng chủ nhiệm Chương trình Chương trình Tây Nam Bộ có: Ông Phạm Ngọc Minh, Giám đốc Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ; PGS.TS. Vũ Hùng Cường, Chánh Văn phòng Chuyên môn Chương trình Tây Nam Bộ; PGS.TS. Trần Thị An, Trưởng ban Ban Quản lý khoa học Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; PGS.TS. Từ Diệp Công Thành, Phó trưởng ban Ban Khoa học và Công nghệ Đại học Quốc gia TPHCM, thư ký Chương trình; và các cán bộ Văn phòng chuyên môn.

Lễ ký kết nhằm mục đích lồng ghép thực hiện các chương trình KH&CN trong giai đoạn 2016-2020, phát huy có hiệu quả nguồn lực của Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới và các chương trình KH&CN phục vụ KTXH bền vững các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Đây là bước khởi đầu quan trọng để các chương trình xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể trong triển khai các đề tài, dự án, trao đổi kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu, nhằm tạo ra các sản phẩm khoa học công nghệ có tính liên ngành, liên vùng, phục vụ có hiệu quả mục tiêu phát triển KTXH bền vững của các vùng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, trước yêu cầu phát triển bền vững các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, các chương trình KH&CN cần có sự phối hợp, lồng ghép có hiệu quả nguồn lực, phải tạo ra được các sản phẩm khoa học công nghệ có khả năng ứng dụng cao, chuyển giao kết quả nghiên cứu cho địa phương, đề xuất những cơ chế chính sách, giải pháp công nghệ thiết thực, hiệu quả để phục vụ xây dựng nông thôn mới và phát triển KTXH bền vững các vùng. Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị các Bộ, ban, ngành trung ương tiếp tục có sự quan tâm, đầu tư nguồn lực thích đáng để tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai các chương trình đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Lễ ký kết đã thành công tốt đẹp, hứa hẹn một triển vọng hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa các chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững đất nước./.

                                                                             PGS.TS. Vũ Hùng Cường

 

Các tin đã đưa ngày: