Lễ ký kết Thỏa thuận phối hợp hoạt động giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam với Ủy ban Khoa học, công nghệ và Môi trường của Quốc hội Khóa XIII.
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

Lễ ký kết Thỏa thuận phối hợp hoạt động giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam với Ủy ban Khoa học, công nghệ và Môi trường của Quốc hội Khóa XIII.

05/03/2012

Chiều ngày 1 tháng 3 năm 2012, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận phối hợp hoạt động giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam do GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam là đại diện với Ủy ban Khoa học, công nghệ và Môi trường của Quốc hội Khóa XIII do TSKH. Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và Môi trường của Quốc hội là đại diện.

Lễ ký kết Thỏa thuận phối hợp hoạt động giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam với Ủy ban Khoa học, công nghệ và Môi trường của Quốc hội Khóa XIII.

Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Khóa XIII thống nhất thỏa thuận nội dung phối hợp hoạt động giữa hai cơ quan trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII tập trung vào những hoạt động chính sau:

- Tổ chức các hoạt động tham vấn ý kiến, đóng góp ý kiến về các dự thảo nghị quyết, dự án Luật của Quốc hội, dự thảo Nghị quyết, dự án Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thuộc lĩnh vực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường phụ trách.

- Phối hợp tổ chức nghiên cứu, đề xuất sáng kiến xây dựng chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực hoạt động của hai bên.

- Tư vấn, đánh giá, kiến nghị đối với các đề tài, đề án, dự án nghiên cứu phục vụ xây dựng chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ giao.

 

 

- Xây dựng và trao đổi thông tin, tư liệu khoa học, chuyên gia, cán bộ liên quan đến chức năng của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; phổ biến, ứng dụng kết quả nghiên cứu hỗ trợ hoạt động cho Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

- Các hoạt động khảo sát, nghiên cứu, hội nghị, hội thảo, hợp tác chuyên gia nhằm phục vụ các hoạt động chuyên môn của hai bên.

- Các hoạt động phối hợp khác khi thấy cần thiết.

Thời gian phối hợp hoạt động bắt đầu từ năm 2012 đến hết nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII (năm 2016).

Lễ ký kết Thỏa thuận diễn ra trước sự chứng kiến của đại diện Lãnh đạo các Viện nghiên cứu chuyên ngành của Viện Khoa học xã hội Việt Nam và các Vụ chuyên trách của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

                                                                              Nguyễn Vũ

Các tin đã đưa ngày: