Lễ ra mắt Hội đồng Khoa học Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2020
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

Lễ ra mắt Hội đồng Khoa học Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2020

17/06/2016

Sáng ngày 16 tháng 6 năm 2016, tại hội trường 3D số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Lễ ra mắt Hội đồng Khoa học Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2020.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm <br>kiêm Chủ tịch Hội đồng Khoa học phát biểu tại Hội nghị

Tới dự buổi Lễ có GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm, PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; cùng các nhà khoa học là Ủy viên Hội đồng Khoa học Viện Hàn lâm và Thủ trưởng các cơ quan tham mưu giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm.

Hội nghị do GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn và PGS.TS. Phạm Văn Đức điều hành. Thay mặt Lãnh đạo Viện Hàn lâm, phát biểu tại buổi Lễ, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm cảm ơn các nhà khoa học của Viện Hàn lâm đã tham gia Hội đồng Khoa học Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2011-2015 và đánh giá cao những đóng góp tích cực của các nhà khoa học trong thành công của Viện Hàn lâm trên các phương diện khác nhau.

Giáo sư Chủ tịch Viện Hàn lâm đã khái quát những thành tích mà Viện Hàn lâm đạt được trong 5 năm qua trên 3 phương diện quan trọng. Về nghiên cứu khoa học, các kết quả nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn đã có những đóng góp tích cực cho xã hội, đất nước; Về tư vấn chính sách, các hoạt động trong 5 năm qua đã được nâng lên một bước, các địa chỉ, nhiệm vụ đều được lựa chọn từ yêu cầu thực tế của xã hội, của đất nước và đã được Đảng, Nhà nước đánh giá cao; Về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Học viện Khoa học xã hội đã phát triển nhanh, phát huy được thế mạnh của Viện Hàn lâm trong công tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu của xã hội trong xu hướng phát triển hiện nay. Giáo sư Chủ tịch Viện cũng khẳng định sự đóng góp của Hội đồng Khoa học Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2011-2015 đối với những kết quả đáng tự hào đó. Mặc dù vậy, trong những năm tới Viện Hàn lâm vẫn phải tiếp tục đổi mới, hoàn thiện để xứng tầm với vị thế, yêu cầu trong tình hình mới, bối cảnh mới của đất nước.

Theo Quyết định số 1138/QĐ-KHXH ngày 10/6/2016 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc thành lập Hội đồng Khoa học Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2020, Hội đồng Khoa học nhiệm kỳ 2016-2020 gồm 50 thành viên:

 

1) GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn – Chủ tịch Hội đồng

 

2) PGS.TS. Phạm Văn Đức – Phó Chủ tịch Hội đồng

 

3) PGS.TS. Trần Thị An – Thư ký Hội đồng

 

4) PGS.TS. Đặng Nguyên Anh - Ủy viên

 

5) PGS.TS. Phan Xuân Biên - Ủy viên

 

6) PGS.TS. Ngô Xuân Bình - Ủy viên

 

7) PGS.TS. Trần Đức Cường - Ủy viên

8) TS. Nguyễn Tuấn Cường - Ủy viên

 

9) PGS.TS. Chu Đức Dũng - Ủy viên

 

10) GS.TS. Vũ Dũng - Ủy viên

11) PGS.TS. Nguyễn Duy Dũng - Ủy viên

 

12) PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp - Ủy viên

13) PGS.TS. Nguyễn Tài Đông - Ủy viên

 

14) PGS.TS. Nguyễn An Hà - Ủy viên

15) PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên

 

16) PGS.TSKH. Lương Đình Hải - Ủy viên

17) PGS.TS. Nguyễn Giang Hải - Ủy viên

18) PGS.TS. Đinh Quang Hải - Ủy viên

 

19) PGS.TS. Phạm Quang Hoan - Ủy viên

20) GS.TS. Nguyễn Văn Hiệp - Ủy viên

 

21) PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên

22) PGS.TS. Lại Văn Hùng - Ủy viên

23) TS. Bùi Đức Hùng - Ủy viên

24) PGS.TS. Lê Thị Lan- Ủy viên

 

25) PGS. TS. Cù Chí Lợi - Ủy viên

 

26) PGS.TSKH. Võ Đại Lược - Ủy viên

27) GS.TS. Lê Hồng Lý - Ủy viên

28) PGS.TS. Nguyễn Đức Minh - Ủy viên

 

29) PGS.TS. Nguyễn Hữu Minh - Ủy viên

30) PGS.TS. Nguyễn Văn Minh - Ủy viên

31) TS. Trần Quang Minh - Ủy viên

 

32) GS.TS. Đỗ Hoài Nam - Ủy viên

 

33) GS.TS. Phạm Xuân Nam - Ủy viên

34) TS. Trần Ngọc Ngoạn - Ủy viên

 

35) PGS.TS. Bùi Nhật Quang - Ủy viên

 

36) GS.TS. Hồ Sĩ Quý - Ủy viên

 

37) PGS.TS. Lê Văn Sang - Ủy viên

38) PGS.TS. Lê Thanh Sang - Ủy viên

 

39) GS.TS. Đỗ Tiến Sâm - Ủy viên

40) TS. Lê Hữu Thành - Ủy viên

41) TS. Nguyễn Thắng - Ủy viên

42) GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên

 

43) PGS.TS. Trần Đình Thiên - Ủy viên

 

44) TS. Nguyễn Duy Thụy - Ủy viên

45) PGS.TS. Lã Thị Thu Thủy - Ủy viên

46) PGS.TS. Bùi Minh Trí - Ủy viên

 

47) PGS.TS. Võ Quang Trọng - Ủy viên

48) PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - Ủy viên

49)TS. Nguyễn Quốc Tuấn - Ủy viên

 

50) GS.TS. Võ Khánh Vinh - Ủy viên

     

Toàn cảnh Hội nghị

 

Sau khi PGS.TS. Trần Thị An (thư ký Hội đồng) công bố Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2020, các nhà khoa học đã sôi nổi phát biểu, có ý kiến đóng góp nhằm nâng cao chất lượng và giá trị của nghiên cứu khoa học, khẳng định vị thế của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; các giải pháp để hoạt động tư vấn chính sách ngày càng có hiệu quả và có giá trị thực tiễn; và thảo luận về vấn đề công bố quốc tế, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của Viện Hàn lâm trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm kiêm Chủ tịch Hội đồng Khoa học khẳng định vai trò quan trọng của Hội đồng Khoa học không chỉ trong tư vấn cho Chủ tịch Viện Hàn lâm về định hướng phát triển Viện Hàn lâm, mà còn ở việc đóng góp, xây dựng các công trình nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn xứng tầm vị thế Viện Hàn lâm trong thời gian tới. Giáo sư Chủ tịch cũng nhấn mạnh đến một số thay đổi trong cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học nhiệm kỳ 2016-2020, như: tăng cường tính linh hoạt và tính mở trong cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Khoa học. Bên cạnh thành phần cứng trong Hội đồng Khoa học là Lãnh đạo Viện Hàn lâm, Viện trưởng các viện nghiên cứu chuyên ngành, thì việc mời đại diện các nhà khoa học có uy tín, có trách nhiệm, có tính đại diện trong các lĩnh vực khác nhau tham gia vào Hội đồng Khoa học được kỳ vọng sẽ đem lại nhiều đóng góp trong việc tư vấn cho Chủ tịch Viện Hàn lâm trong nhiệm kỳ này. Để Hội đồng Khoa học hoạt động được hiệu quả, Giáo sư Chủ tịch cũng yêu cầu Quy chế hoạt động của Hội đồng Khoa học cần được chỉnh sửa cho phù hợp và mong muốn Hội đồng Khoa học góp ý để hoàn thiện Quy chế hoạt động của Hội đồng.

Buổi lễ ra mắt Hội đồng Khoa học Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp. Các thành viên Hội đồng đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; qua đó xây dựng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ngày càng phát triển, đáp ứng được các yêu cầu của đất nước trong tình hình mới./.

Nguyễn Thu Hà

Các tin đã đưa ngày: