Nhiệm vụ Nghị định thư “Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào giai đoạn 2011-2020” nghiệm thu cấp Nhà nước đạt loại xuất sắc
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

Nhiệm vụ Nghị định thư “Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào giai đoạn 2011-2020” nghiệm thu cấp Nhà nước đạt loại xuất sắc

21/05/2013

Ngày 18 tháng 5 năm 2013, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu cấp Nhà nước Nhiệm vụ hợp tác về khoa học công nghệ theo Nghị định thư “Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào giai đoạn 2011-2020” do GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng làm chủ nhiệm, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì thực hiện. Nhiệm vụ đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước xếp loại xuất sắc.

Nhiệm vụ tập trung phân tích, đánh giá thực trạng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Lào kể từ 1986 đến nay, đặc biệt là giai đoạn 10 năm 2001-2010, chỉ rõ những thành công, hạn chếcủa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam và Lào và nguyên nhân của những thành công, hạn chế, trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm cho giai đoạn phát triển tiếp theo; phân tích làm rõ các cơ hội, thách thức và khả năng hợp tác của hai nước trong bối cảnh quốc tế, khu vực, qua đó đề xuất định hướng và kiến nghị các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường hiệu quả quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam và Lào trong giai đoạn 2011-2020.

Hội đồng đánh giá Nhiệm vụ vừa có giá trị khoa học, vừa có ý nghĩa thực tiễn, đã làm rõ những cơ sở lý luận và thực tiễn cho quan hệ hợp tác song phương; các chương trình hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng, văn hóa…; xem xét quan hệ đặc biệt hai bên trong bối cảnh phát triển mới của thế giới và khu vực, thực trạng hợp tác tiểu vùng sông Mêkông mở rộng… Các diễn biến mới nhất của bối cảnh phát triển khu vực và thế giới đang và sẽ tiếp tục đặt ra nhiều thách thức cho quan hệ hai bên đặc biệt trong bối cảnh hiện nay.

Theo GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Chủ nhiệm Nhiệm vụ Nghị định thư: Triển vọng sắp tới, hai bên cần phát huy lợi thế về vị trí địa chính trị, duy trì mối quan hệ chính trị lâu đời làm định hướng nhưng phải lấy quan hệ kinh tế làm động lực để đẩy mạnh hợp tác phát triển toàn diện. Trong bối cảnh quan hệ quốc tế diễn biến đa dạng, năng động và phức tạp hiện nay, lợi thế địa lý của Việt Nam và Lào hoàn toàn có điều kiện bổ sung cho  nhau, sẽ là nguồn tài nguyên vô giá, là đòn bẩy chiến lược giúp hai nước cùng phát triển và phồn thịnh.

 

 Nguyễn Thu Hà

Các tin đã đưa ngày: