“Sự đa dạng văn hoá và đối thoại giữa các nền văn hoá - một góc nhìn từ Việt Nam”
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

“Sự đa dạng văn hoá và đối thoại giữa các nền văn hoá - một góc nhìn từ Việt Nam”

19/11/2008

Đề tài cấp bộ “Sự đa dạng văn hoá và đối thoại giữa các nền văn hoá - một góc nhìn từ Việt Nam” do GS.TS. Phạm Xuân Nam làm chủ nhiệm, Văn phòng Viện Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan chủ trì thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu ngày 3 tháng 7 năm 2007.

“Sự đa dạng văn hoá và đối thoại giữa các nền văn hoá - một góc nhìn từ Việt Nam”

Hội đồng nghiệm thu gồm: PGS.TS. Trần Đức Cường, Phó chủ tịch Viện KHXHVN làm Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Trần Văn Bính, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phản biện 1; PGS.TS.  Nguyễn Văn Truy, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Phản biện 2; GS.TS. Ngô Đức Thịnh, Viện Nghiên cứu Văn hoá, Uỷ viên Hội đồng; GS.TSKH. Lý Toàn Thắng, Viện Ngôn ngữ học, Uỷ viên Hội đồng; PGS.TS. Hà Văn Phùng, Viện Khảo cổ học, Uỷ viên Hội đồng; PGS.TS. Trường Lưu, Viện Nghiên cứu Văn hoá, Uỷ viên Hội đồng; CN. Nguyễn Bình Lâm, Ban Quản lí khoa học, Thư kí Hội đồng.

Công trình dày 342 trang, khổ 19x27cm. Gồm 3 chương:

Chương I: Nhận thức về sự đa dạng văn hoá và đối thoại gữa các nền văn hoá.

Chương II: Những hoạt động sáng tạo giá trị văn hoá cội nguồn của dân tộc ở thời đại Văn Lang – Âu Lạc.

Chương III: Kết hợp đối thoại văn hoá với nhiều hình thức đấu tranh khác trong thời kì Bắc thuộc và chống Bắc thuộc.

Chương IV: Đối thoại giữa văn hoá Đại Việt với một số nền văn hoá trong khu vực và trên thế giới thời Trung đại.

Chương V: Tiếp xúc, giao lưu, đối thoại ngày càng rộng mở giữa văn hoá Việt Nam với nhiều nền văn hoá trên thế giới thời cận - hiện đại.

Chương VI: Bài học lịch sử và vấn đề đương đại của việc phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, chủ động tham gia đối thoại giữa các nền văn hoá trong giai đoạn toàn cầu hoá hiện nay.

Đề tài đạt loại: Xuất sắc.

Đề tài sẽ được xuất bản và ra mắt bạn đọc trong thời gian tới.

 

                                          Nguyễn Vũ

 

Các tin đã đưa ngày: