Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Tây Nam Bộ năm 2015 lĩnh vực: Khoa học Tự nhiên, Khoa học Công nghệ và Môi trường
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Tây Nam Bộ năm 2015 lĩnh vực: Khoa học Tự nhiên, Khoa học Công nghệ và Môi trường

12/09/2015

Ngày 13/8/2015, Giám đốc ĐHQG-HCM đã ký Quyết định số 986/QĐ-ĐHQG, phê duyệt danh mục thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ thuộc Chương trình Tây Nam Bộ đặt hàng để tuyển chọn. Danh mục bao gồm 11 nhiệm vụ KH&CN thuộc các lĩnh vực: Khoa học Tự nhiên, Khoa học Công nghệ và Môi trường.

Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ sẽ nhận  hồ sơ tham gia tuyển chọn của các tổ chức, cá nhân có liên quan từ đây đến hết ngày 15/9/2015.

Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ, Phòng 301, Dãy nhà B2, Trường ĐH Bách Khoa, Số 268, Lý Thường Kiệt,Quận 10, TP.HCM

- Xem chi tiết Thông báo tuyển chọn tại đây.

- Xem danh mục các nhiệm vụ KH&CN được phê duyệt kèm Quyết định số 986 tại đây.

Các tin đã đưa ngày: