Thông báo: Về việc tổ chức buổi Mở hồ sơ “Tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ trong kế hoạch năm 2015”
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

Thông báo: Về việc tổ chức buổi Mở hồ sơ “Tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ trong kế hoạch năm 2015”

07/09/2015

- Căn cứ Quyết định số 1627/QĐ-KHXH ngày 06/8/2015 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Tây Nam Bộ;

- Căn cứ Thông báo số 05/TB-VPCT-TNB về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ,

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức buổi Mở hồ sơ tuyển chọn công khai, thời gian và địa điểm như sau:

         Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 10 năm 2015

         Địa điểm: phòng họp 3D, tòa nhà 1A, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

         Thành phần tham dự:

          - Đại diện Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

         - Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ;

          - Đại diện các tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn.

 Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam kính mời đại diện các tổ chức, cá nhân tham dự buổi mở hồ sơ vào thời gian và địa điểm nêu trên. Mọi thông tin xin liên hệ: PGS.TS. Trần Thị An, Chánh Văn phòng Chuyên môn Chương trình Tây Nam Bộ theo số điện thoại : 0915 377 133.

Các tin đã đưa ngày: