Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ năm 2015 (Lần thứ 3)
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ năm 2015 (Lần thứ 3)

22/02/2016

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình “Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ” thực hiện trong kế hoạch năm 2015, lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn và phát triển bền vững (danh mục 02 nhiệm vụ kèm theo).

Phương thức tuyển chọn và kế hoạch thực hiện như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BKHCN ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

Dự toán kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước xây dựng theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu (Phụ lục kèm theo).

Hồ sơ bao gồm: 01 bản gốc (có dấu, chữ ký trực tiếp); 11 bản sao; 01 bản điện tử của hồ sơ trên USB.

3. Nơi nhận Hồ sơ: Văn phòng Chuyên môn Chương trình Tây Nam Bộ, phòng 1409, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

4. Thời hạn và hình thức gửi hồ sơ:

- Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Văn phòng Chuyên môn Chương trình Tây Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

- Thời hạn nhận hồ sơ:

+ Thời hạn nhận hồ sơ tại Văn phòng Chuyên môn Chương trình Tây Nam Bộ là 11 giờ 00, thứ Hai, ngày 21 tháng 03 năm 2016;

+ Ngày chứng thực nhận hồ sơ - trường hợp gửi qua bưu điện - là ngày ghi trên dấu của Bưu điện thành phố Hà Nội.

5. Trong thời hạn quy định nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp có quyền rút hồ sơ đã nộp để thay bằng hồ sơ mới hoặc bổ sung hồ sơ đã nộp. Việc thay hồ sơ mới và bổ sung hồ sơ phải hoàn tất trước thời hạn nộp hồ sơ theo quy định; văn bản bổ sung là bộ phận cấu thành của hồ sơ.

Mọi thông tin xin liên lạc với PGS. TS. Trần Thị An theo số điện thoại: 0915377133.

Toàn bộ tài liệu xem file đính kèm bên dưới

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: