Hoạt động thông tin Thư viện - Tạp chí
  • 3.6 top logo - hoat dong thong tin thu vien tap chi
Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí Phát triển bền vững Vùng

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí Phát triển bền vững Vùng (11/06/2014)

Ngày 10/6/2014, tại Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí Phát triển bền vững Vùng cho TS. Lương Thị Thu Hằng.Tham dự Lễ công bố có GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; TS. Phạm Minh Phúc, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ.
Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu (30/05/2014)

Ngày 29/5/2014, tại Viện Nghiên cứu Châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu cho TS. Đặng Minh Đức.Tham dự Lễ công bố có GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông (30/05/2014)

Ngày 29/5/2014, tại Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông cho TS. Trần Thị Lan Hương. Tham dự Lễ công bố có GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; TS. Trần Minh Tuấn, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ.
Trao Quyết định bổ nhiệm Quyền Tổng biên tập Tạp chí Vietnam’s socio-economic Development

Trao Quyết định bổ nhiệm Quyền Tổng biên tập Tạp chí Vietnam’s socio-economic Development (20/02/2014)

Ngày 18/02/2014, tại Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Quyền Tổng biên tập Tạp chí Vietnam’s socio-economic Development.
Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế (13/02/2014)

Ngày 12 tháng 02 năm 2014, tại Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế.
Trao Quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Nhà nước và Pháp luật

Trao Quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Nhà nước và Pháp luật (07/02/2014)

Ngày 07/02/2014, tại Viện Nhà nước và Pháp luật, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Nhà nước và Pháp luật cho TS. Lê Mai Thanh, Phó Tổng biên tập Tạp chí Nhà nước và Pháp luật.
Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí Triết học

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí Triết học (03/01/2014)

Chiều ngày 2/1/2014, tại Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm TS. Nguyễn Đình Hòa, Trưởng phòng Phòng Biên tập – Trị sự Tạp chí Triết học, giữ chức vụ Phó Tổng biên tập Tạp chí Triết học.
Trao Quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Con người

Trao Quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Con người (03/01/2014)

Sáng ngày 02/01/2014, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Con người cho PGS.TSKH. Lương Đình Hải, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người.
Trao Quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế

Trao Quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế (31/12/2013)

Chiều ngày 30/12/2013, tại Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức công bố và trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế cho PGS.TS. Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam.
Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí Hán Nôm

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí Hán Nôm (27/12/2013)

Ngày 26 tháng 12 năm 2013, tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí Hán Nôm thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
Các tin đã đưa ngày: