Hoạt động thông tin Thư viện - Tạp chí
  • 3.6 top logo - hoat dong thong tin thu vien tap chi
Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới (13/09/2013)

Ngày 12 tháng 9 năm 2013, tại Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
Trao Quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn

Trao Quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn (10/09/2013)

Ngày 09 tháng 9 năm 2013, tại Viện Địa lý Nhân văn, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Trao Quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư (10/09/2013)

Ngày 09 tháng 9 năm 2013, tại Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
Trao Quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập và Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn hóa dân gian

Trao Quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập và Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn hóa dân gian (05/08/2013)

Ngày 05 tháng 8 năm 2013, tại Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định Tổng Biên tập và Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa dân gian thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
Trao Quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập và Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo

Trao Quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập và Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo (05/08/2013)

Ngày 05 tháng 8 năm 2013, tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao Quyết Tổng biên tập và Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
Trao Quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

Trao Quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông (02/08/2013)

Ngày 2 tháng 8 năm 2013, tại Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông.
Trao Quyết định bổ nhiệm lại Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc học

Trao Quyết định bổ nhiệm lại Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc học (01/08/2013)

Ngày 31 tháng 7 năm 2013, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức công bố và trao Quyết định Bổ nhiệm lại cán bộ giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc học cho PGS.TS. Vương Xuân Tình, Viện Trưởng Viện Dân tộc học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
Trao Quyết định Bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí Xã hội học

Trao Quyết định Bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí Xã hội học (15/05/2013)

Ngày 10 tháng 5 năm 2013, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức công bố và trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Xã hội học nhiệm kỳ 2013-2018 cho PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Viện Trưởng Viện Xã hội học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
Ra mắt Tạp chí Bảo tàng và Nhân học

Ra mắt Tạp chí Bảo tàng và Nhân học (21/04/2013)

Trên cơ sở Quyết định số 1793 /GP-BTTTT ngày 01/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cấp giấy phép hoạt động báo chí cho tạp chí Bảo tàng & Nhân học, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định số 271/QĐ-KHXH ngày 27/02/2013 thành lập Tạp chí Bảo tàng & Nhân học (Tạp chí).
Các tin đã đưa ngày: