Thông báo sách mới nhập số 17 (Quý 4 năm 2023)
  • 3.6 top logo - hoat dong thong tin thu vien tap chi

Thông báo sách mới nhập số 17 (Quý 4 năm 2023)

14/03/2024

Thông báo sách mới nhập về Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (gọi tắt là Thông báo sách mới nhập) là tập thông tin thư mục được rút ra từ CSDL tích hợp sách mới nhập của các thư viện thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, nhập lên cơ sở dữ liệu chung của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, được quản trị bởi phần mềm thư viện điện tử Sierra. Toàn bộ biểu ghi trong thư mục được sắp xếp theo các ngành khoa học xã hội và nhân văn, được biên tập theo đúng các chuẩn nghiệp vụ thư viện hiện hành: Quy tắc biên mục đọc máy MARC 21; Quy tắc biên mục Anh - Mỹ AACR 2; Khung phân loại thập phân DDC ấn bản 23 tiếng Việt (nếu biểu ghi có phân loại); Bảng Danh mục chủ đề dành cho tài liệu khoa học xã hội và nhân văn; Bộ Từ khóa Khoa học xã hội và nhân văn.

Thông báo sách mới nhập số 17 (quý 4 năm 2023) được hoàn thành với số lượng 1.634 biểu ghi sách mới được các thư viện thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam nhập lên cơ sở dữ liệu chung của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2023.

Chi tiết thông báo sách mới nhập số 17 (Quý 4.2023) xin xem file đính kèm!

Nguồn: Viện Thông tin Khoa học xã hội

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: