Thông báo sách mới nhập về Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
  • 3.6 top logo - hoat dong thong tin thu vien tap chi

Thông báo sách mới nhập về Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

09/11/2023

Thông báo sách mới nhập về Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (gọi tắt là Thông báo sách mới nhập) là tập thông tin thư mục được rút ra từ CSDL tích hợp sách mới nhập của các thư viện thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, nhập lên cơ sở dữ liệu chung của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, được quản trị bởi phần mềm thư viện điện tử Sierra. Toàn bộ biểu ghi trong thư mục được sắp xếp theo các ngành khoa học xã hội và nhân văn, được biên tập theo đúng các chuẩn nghiệp vụ thư viện hiện hành: Quy tắc biên mục đọc máy MARC 21; Quy tắc biên mục Anh - Mỹ AACR 2; Khung phân loại thập phân DDC ấn bản 23 tiếng Việt (nếu biểu ghi có phân loại); Bảng Danh mục chủ đề dành cho tài liệu khoa học xã hội và nhân văn; Bộ Từ khóa Khoa học xã hội và nhân văn.

Thông báo sách mới nhập được xuất bản hàng quý và gửi tới Ban Lãnh đạo Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Lãnh đạo và cán bộ các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam dưới dạng file qua email của Lãnh đạo và qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp.

Thông báo sách mới nhập số 16 (quý 3 năm 2023) được hoàn thành với số lượng 667 biểu ghi sách mới được các thư viện thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam nhập lên cơ sở dữ liệu chung của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam từ tháng 07 đến tháng 09 năm 2023.

Nguồn: Viện Thông tin Khoa học xã hội

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: