Ra mắt Tạp chí Bảo tàng và Nhân học
  • 3.6 top logo - hoat dong thong tin thu vien tap chi

Ra mắt Tạp chí Bảo tàng và Nhân học

21/04/2013

Trên cơ sở Quyết định số 1793 /GP-BTTTT ngày 01/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cấp giấy phép hoạt động báo chí cho tạp chí Bảo tàng & Nhân học, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định số 271/QĐ-KHXH ngày 27/02/2013 thành lập Tạp chí Bảo tàng & Nhân học (Tạp chí).

Định hướng đăng tải các bài nghiên cứu và thông tin về những lĩnh vực: Cách tiếp cận, phương pháp luận và các phương pháp làm việc cụ thể, quan niệm và tri thức về các vấn đề di sản văn hóa, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa; Các quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về bảo tồn và phát huy di sản văn hoá của các dân tộc; Các nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn về di sản văn hóa (vật thể và phi vật thể) và về bảo tàng học; Những vấn đề chuyên môn – nghiệp vụ bảo tàng học và các hoạt động bảo tàng ở trong nước và quốc tế, bao gồm: nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, phục chế hiện vật, trưng bày, trình diễn, hoạt động giáo dục, truyền thông, quan hệ công chúng...; Giới thiệu kinh nghiệm, cách thức hoạt động, những cái mới... của các bảo tàng tiên tiến trong nước và trên thế giới.

Trong tháng 4/2013, số đầu tiên của tạp chí sẽ ra mắt bạn đọc. Với độ dày 86 trang, nội dung Tạp chí được chia thành ba phần: Nghiên cứu – Trao đổi; Tư liệu; Tin tức – Hoạt động. Trong lời mở đầu Cùng bạn đọc, Tổng biên tập tạp chí, đồng thời là Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam – PGS.TS. Võ Quang Trọng chia sẻ: "Mặc dù là tạp chí chuyên ngành của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, nhưng Bảo tàng mong muốn tạp chí đồng thời cũng là tạp chí của cả ngành bảo tàng Việt Nam cũng như là tạp chí của giới nghiên cứu và quản lý văn hoá trong cả nước".

Hy vọng các nội dung được trình bày trong số 1 Tạp chí Bảo tàng và Nhân học sẽ nhận được sự quan tâm và thu hút được sự chú ý tìm đọc của bạn đọc xa gần.

Phạm Vĩnh Hà

Các tin đã đưa ngày: