Trao Quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Triết học
  • 3.6 top logo - hoat dong thong tin thu vien tap chi

Trao Quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Triết học

03/03/2016

Sáng ngày 02/3/2016, tại Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Lễ trao Quyết định Tổng biên tập Tạp chí Triết học cho TS. Nguyễn Đình Hòa, Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí Triết học. Tham dự Lễ công bố có: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Trần Minh Tuấn, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức Viện Triết học.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm trao Quyết định <br>bổ nhiệm và tặng hoa TS. Nguyễn Đình Hòa <br>tân Tổng biên tập Tạp chí Triết học

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng đã trao Quyết định số 264/QĐ-KHXH ngày 23  tháng 02 năm 2016 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho TS. Nguyễn Đình Hòa giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Triết học thời gian giữ chức vụ kể từ ngày 01/3/2016 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng đã nhiệt liệt chúc mừng TS. Nguyễn Đình Hòa trên cương vị mới, khẳng định đây là một vinh dự trong cuộc đời của người làm công tác nghiên cứu, tạp chí… nhưng cũng là trọng trách và thách thức lớn trong điều kiện báo điện tử, internet phát triển và với đặc thù của tạp chí khoa học. Giáo sư Chủ tịch mong muốn Tân Tổng Biên tập có nhiều sáng kiến đổi mới để Tạp chí Triết học không chỉ duy trì các vấn đề lý luận, quan điểm về thế giới quan, nhân sinh quan, chuyển tải được kết quả nghiên cứu của giới triết học trong Viện Hàn lâm và cả nước mà còn có nhiều trao đổi, tranh luận học thuật về các quan điểm mới gắn với các vấn đề hiện nay như thị trường, hội nhập, phát triển và phát triển bền vững, mối tương quan giữa các trụ cột, các thành tố kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, đấu tranh bảo vệ chủ quyền,... Giáo sư Chủ tịch Viện Hàn lâm cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với Tạp chí Triết học trong bối cảnh mới của đất nước nhằm đảm bảo tôn chỉ, mục đích, giữ vững uy tín của tạp chí khoa học hàng đầu và xu hướng hội nhập theo chuẩn mực của một tờ tạp chí quốc tế.

       

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu <br>giao nhiệm vụ cho TS. Nguyễn Đình Hòa tân Tổng biên tập<br> Tạp chí Triết học

Bên cạnh đó, Chủ tịch Nguyễn Xuân Thắng cũng lưu ý Tân Tổng Biên tập và lãnh đạo tạp chí một số vấn đề trong công tác đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ làm công tác tạp chí cũng như công tác phát hành nhằm mở rộng đối tượng độc giả và tăng nguồn kinh phí để Tạp chí hoạt động tốt hơn. Giáo sư Chủ tịch Viện Hàn lâm mong rằng Lãnh đạo Viện Triết học, các đồng chí trong cấp ủy, và tập thể cán bộ viên chức Viện Triết học đóng góp sức lực, trí tuệ, cùng với TS. Nguyễn Đình Hòa và Ban Lãnh đạo Tạp chí xây dựng Tạp chí Triết học luôn xứng đáng với niềm tin của giới triết học nói riêng và của xã hội nói chung.

TS. Nguyễn Đình Hòa, trân trọng cảm ơn Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm đã tin tưởng, tạo mọi điều kiện giúp đỡ các đồng chí và Tạp chí, mong rằng ở cương vị công tác mới luôn nhận được sự chỉ đạo, quan tâm giúp đỡ của Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm, Cấp ủy và Lãnh đạo Viện Triết học cùng tập thể cán bộ viên chức Viện Triết học và nguyện đem hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

TS. Nguyễn Đình Hòa tân Tổng biên tập Tạp chí Triết học <br>phát biểu nhận nhiệm vụ

Nhân dịp này, Tân Tổng biên tập Tạp chí Triết học đã nhận được những lời chúc tốt đẹp và những bó hoa tươi thắm đầy tình cảm của Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ban Lãnh đạo Viện Triết học, Tạp chí Triết học và cán bộ, viên chức của Viện Triết học./. 

                                                                                               

                                                       Nguyễn Thu Hà

Các tin đã đưa ngày: