Hội nghị hội thảo
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao
Hội thảo khoa học “Thúc đẩy phát triển bao trùm trong xã hội số”

Hội thảo khoa học “Thúc đẩy phát triển bao trùm trong xã hội số” (08/12/2023)

Nối tiếp các hoạt động khoa học, hợp tác với UNESCO, sáng ngày 08/12/2023, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm- VASS), Tiểu ban Khoa học xã hội phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Thúc đẩy phát triển bao trùm trong xã hội số” nhằm tìm hiểu, đánh giá các vấn đề kinh tế- xã hội phát sinh trong quá trình chuyển đổi số và hình thành xã hội số từ đó rút ra các hàm ý cho Việt Nam trong việc đề ra các chính sách phát triển công nghệ có lợi cho con người, xây dựng chính sách bảo đảm thực hiện mục tiêu phát triển bao trùm, phân chia của cải công bằng và hạn chế tác động tiêu cực của công nghệ trong xã hội số.
Hội thảo khoa học “Chuyển dịch năng lượng Việt Nam: Xu hướng định hình tương lai xanh”

Hội thảo khoa học “Chuyển dịch năng lượng Việt Nam: Xu hướng định hình tương lai xanh” (08/12/2023)

Sáng ngày 08/12/2023, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Kinh tế Việt Nam, trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm - VASS), cùng sự đồng hành của Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn và Tổng Công ty Du lịch và Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Chuyển dịch năng lượng Việt Nam: Xu hướng định hình tương lai xanh”. Hội thảo nhằm tuyên truyền và đánh giá những cơ hội, thách thức về chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh và bền vững.
Hội thảo khoa học: “Báo cáo kết quả nghiên cứu nổi bật năm 2023 về hôn nhân và gia đình”

Hội thảo khoa học: “Báo cáo kết quả nghiên cứu nổi bật năm 2023 về hôn nhân và gia đình” (07/12/2023)

Trong khuôn khổ các hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2023, ngày 7/12/2023, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức Hội thảo khoa học: “Báo cáo kết quả nghiên cứu nổi bật năm 2023 về hôn nhân và gia đình”. Hội thảo thu hút đông đảo sự tham gia của các học giả, nhà nghiên cứu và đại biểu quan tâm đến vấn đề gia đình đến từ các cơ quan quản lý Nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học...
Hội thảo khoa học thường niên lần thứ nhất về Nghiên cứu con người: Phát triển con người trong bối cảnh già hòa dân số ở Việt Nam hiện nay

Hội thảo khoa học thường niên lần thứ nhất về Nghiên cứu con người: Phát triển con người trong bối cảnh già hòa dân số ở Việt Nam hiện nay (06/12/2023)

Nhằm thúc đẩy khoa học nghiên cứu về con người và đẩy mạnh tư vấn chính sách để “không ai bị bỏ lại phía sau”, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều có cơ hội phát huy tiềm năng của bản thân, mọi chính sách, chiến lược phát triển kinh tế- xã hội đều lấy con người làm trung tâm, vốn con người trở thành nguồn lực cho tiến bộ và công bằng xã hội, sáng ngày 06/12/2023, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Con người trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm- VASS) tổ chức hội thảo khoa học thường niên lần thứ nhất về Nghiên cứu con người với chủ đề “Phát triển con người trong bối cảnh già hóa dân số ở Việt Nam hiện nay”.
Hội thảo quốc tế “Quan hệ hữu nghị Việt-Lào: Thúc đẩy hợp tác song phương, chia sẻ kinh nghiệm ổn định kinh tế vĩ mô và phục hồi tăng trưởng”

Hội thảo quốc tế “Quan hệ hữu nghị Việt-Lào: Thúc đẩy hợp tác song phương, chia sẻ kinh nghiệm ổn định kinh tế vĩ mô và phục hồi tăng trưởng” (01/12/2023)

Trong khuôn khổ hợp tác song phương, nhân dịp Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, ngày 01/12/2023 tại Hội trường 3C, số 1B Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nôi, Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm – VASS) và Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội Quốc gia Lào đồng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Quan hệ hữu nghị Việt-Lào: Thúc đẩy hợp tác song phương, chia sẻ kinh nghiệm ổn định kinh tế vĩ mô và phục hồi tăng trưởng”. Mục đích nhằm góp phần cụ thể hóa hoạt động hợp tác giữa hai cơ quan, chia sẻ kinh nghiệm đôi bên, cung cấp thêm luận cứ khoa học trong công tác tư vấn chính sách cho các cơ quan của Đảng và Chính phủ của hai nước về các vấn đề cấp bách trong kinh tế - xã hội. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến giữa 2 điểm cầu Hà Nội và Viêng Chăn.
Hội thảo nâng cao năng lực Xây dựng tầm nhìn và chiến lược trong lĩnh vực khoa học xã hôi dưới góc nhìn của UNESCO

Hội thảo nâng cao năng lực Xây dựng tầm nhìn và chiến lược trong lĩnh vực khoa học xã hôi dưới góc nhìn của UNESCO (29/11/2023)

Nhằm củng cố và đẩy mạnh các chương trình khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV); xây dựng xã hội phát triển bền vững và bao trùm, nhiều hoạt động tham vấn và xây dựng chiến lược cho lĩnh vực KHXH&NV đang được UNESCO tăng cường triển khai thực hiện trong khu vực và cho các nước thành viên, chiều ngày 28/11/2023, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm-VASS), Tiểu ban UNESCO về Khoa học xã hội đã phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức Hội thảo nâng cao năng lực về “Xây dựng tầm nhìn và chiến lược trong lĩnh vực khoa học xã hội dưới góc nhìn của UNESCO”.
Một số vấn đề mới về dân tộc ở nước ta hiện nay

Một số vấn đề mới về dân tộc ở nước ta hiện nay (29/11/2023)

TS. Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khẳng định, trong lịch sử phát triển đất nước, các dân tộc và vấn đề dân tộc luôn giữ vị trí, vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. “Đoàn kết toàn dân tộc là chiến lược của cách mạng Việt Nam” và được thể hiện xuyên suốt trong các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn với chính sách cụ thể ở một số tộc người, địa phương và trên cả nước qua các thời kỳ lịch sử, góp phần to lớn vào việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phục vụ có hiệu quả vào công cuộc phát triển và hội nhập quốc tế hiện nay.
Hội thảo khoa học “Những thành tựu lớn về nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giai đoạn 1953-2023”

Hội thảo khoa học “Những thành tựu lớn về nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giai đoạn 1953-2023” (28/11/2023)

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, sáng ngày 28/11/2023, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Những thành tựu lớn về nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giai đoạn 1953-2023”. Hội thảo là cơ hội để các nhà khoa học đã và đang làm việc tại Viện Hàn lâm nhìn lại các thành tựu đáng tự hào, những đóng góp quan trọng của Viện Hàn lâm trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, bảo vệ đất nước giai đoạn 1954-1975, những đóng góp quan trọng của Viện Hàn lâm trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, bảo vệ đất nước trong giai đoạn cả nước tiến lên CNXH 1975-1986 và trong 37 năm thực hiện đổi mới và phát triển đất nước; những định hướng phát triển Viện Hàn lâm giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á (1993-2023) và Hội thảo quốc gia “30 năm nghiên cứu Đông Bắc Á: Thành tựu, vấn đề và triển vọng”

Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á (1993-2023) và Hội thảo quốc gia “30 năm nghiên cứu Đông Bắc Á: Thành tựu, vấn đề và triển vọng” (26/11/2023)

Ngày 24/11/2023, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á (1993-2023) và Hội thảo quốc gia “30 năm nghiên cứu Đông Bắc Á: Thành tựu, vấn đề và triển vọng”.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (25/11/2023)

Chiều ngày 24/11/2023, tại Hội trường 3C, trụ sở 1B, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) về công tác nghiên cứu lý luận nói chung và nghiên cứu khoa học lý luận chính trị.
Các tin đã đưa ngày: