Hội nghị hội thảo
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao
Hội thảo khoa học quốc tế “Phục hồi và thích ứng xã hội trong trạng thái bình thường mới của dịch Covid-19”

Hội thảo khoa học quốc tế “Phục hồi và thích ứng xã hội trong trạng thái bình thường mới của dịch Covid-19” (10/11/2021)

Sáng ngày 10/11/2021, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Tiểu ban UNESCO về Khoa học xã hội tổ chức Hội thảo quốc tế “Phục hồi và thích ứng xã hội trong trạng thái bình thường mới của dịch Covid-19”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, gồm đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà khoa học, các chuyên gia, các viện nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và các cơ quan báo chí…
Hội thảo khoa học quốc gia “Niềm tin xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh hiện đại hóa ở Việt Nam”

Hội thảo khoa học quốc gia “Niềm tin xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh hiện đại hóa ở Việt Nam” (06/11/2021)

Sáng ngày 02/11/2021, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Xã hội học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm – VASS) tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Niềm tin xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh hiện đại hóa ở Việt Nam”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, gồm đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà khoa học, trường đại học, các viện nghiên cứu trong và ngoài Viện Hàn lâm. GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đến dự và phát biểu khai mạc.
Hội thảo quốc tế “Mục tiêu phát triển bền vững- Những chuyển đổi bảo tàng sáng tạo”

Hội thảo quốc tế “Mục tiêu phát triển bền vững- Những chuyển đổi bảo tàng sáng tạo” (05/11/2021)

Sáng ngày 04/11/2021, tại trụ sở số 1 Liễu giai, Ba Đình, Hà Nội, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Bảo tàng) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) phối hợp với Trung tâm Quốc tế về Lãnh đạo Văn hóa Hòa nhập thuộc Đại học Quốc gia Anant, Ấn Độ (ICICL- AnantU) và Bảo tàng Hòa nhập và Phát triển Di sản bền vững, Ấn Độ tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề “Mục tiêu phát triển bền vững- Những chuyển đổi bảo tàng sáng tạo”. Hội thảo tổ chức theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Hội thảo khoa học quốc tế “Liên minh Thái Bình Dương: Hợp tác và Phát triển”

Hội thảo khoa học quốc tế “Liên minh Thái Bình Dương: Hợp tác và Phát triển” (04/11/2021)

Sáng ngày 3/11/2021, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Châu Mỹ (VIAS) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm – VASS) phối hợp cùng 04 đại sứ quán của các quốc gia Liên Minh Thái Bình Dương (Colombia, Chile, Mexico và Peru) tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Liên minh Thái Bình Dương: Hợp tác và Phát triển” nhằm tìm hiểu và đánh giá sự hợp tác và phát triển của Liên Minh Thái Bình Dương (AP) trong thời gian quá; tìm kiếm tiềm năng phát triển trong thời gian tới cũng như tạo ra một diễn đàn cho doanh nghiệp của Việt Nam và các quốc gia AP. Qua đó chia sẻ kinh nghiệm cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác giao thương. Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Hội thảo khoa học quốc tế

Hội thảo khoa học quốc tế "Đạo đức trong thời đại trí tuệ nhân tạo" (03/11/2021)

Sáng ngày 03/11/2021, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp với Tiểu ban UNESCO về Khoa học xã hội tổ chức Hội thảo quốc tế "Đạo đức trong thời đại trí tuệ nhân tạo". Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, gồm đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà khoa học, các chuyên gia, các viện nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí ...
Hội thảo khoa học “Khoa học Địa lý nhân văn với thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển”

Hội thảo khoa học “Khoa học Địa lý nhân văn với thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển” (02/11/2021)

Sáng ngày 02/11/2021, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Địa lí nhân văn (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Khoa học Địa lí nhân văn với việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, gồm đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà khoa học, các viện nghiên cứu, trường đại học, các doanh nghiệp và các tổ chức trong nước và ngoài nước tham dự. GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đến dự và phát biểu khai mạc.
Tọa đàm báo cáo kết quả nghiên cứu “Chính sách của EU về đạo đức trí tuệ nhân tạo và gợi ý cho Việt Nam”

Tọa đàm báo cáo kết quả nghiên cứu “Chính sách của EU về đạo đức trí tuệ nhân tạo và gợi ý cho Việt Nam” (02/11/2021)

Sáng ngày 02/11/2021, tại trụ sở 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Viện Nghiên cứu châu Âu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, tổ chức tọa đàm chia sẻ kết quả nghiên cứu do Quỹ Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) tại Việt Nam là cơ quan tài trợ, Viện Nghiên cứu Châu Âu là cơ quan chủ trì.
Tọa đàm khoa học báo cáo kết quả nghiên cứu “Làng thông minh: Giải pháp phát triển bền vững vùng nông thôn EU – Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam”

Tọa đàm khoa học báo cáo kết quả nghiên cứu “Làng thông minh: Giải pháp phát triển bền vững vùng nông thôn EU – Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam” (02/11/2021)

Chiều ngày 02/11/2021, tại trụ sở 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Viện Nghiên cứu châu Âu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, tổ chức tọa đàm chia sẻ kết quả nghiên cứu do Quỹ Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) tại Việt Nam là cơ quan tài trợ, Viện Nghiên cứu Châu Âu là cơ quan chủ trì.
Các tin đã đưa ngày: