Hội nghị hội thảo
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao
Hội thảo quốc tế “Cạnh tranh chiến lược Ấn Độ - Trung Quốc và tác động đối với các nước”

Hội thảo quốc tế “Cạnh tranh chiến lược Ấn Độ - Trung Quốc và tác động đối với các nước” (12/11/2020)

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), sáng ngày 12/11/2020, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á thuộc Viện Hàn lâm tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề “Cạnh tranh chiến lược Ấn Độ - Trung Quốc và tác động đối với các nước” nhằm nhận diện những nguyên nhân, bản chất, nội dung và phương thức của cạnh tranh chiến lược Ấn Độ- Trung Quốc; tác động của sự cạnh tranh đối với các nước, từ đó dự báo những kịch bản có khả năng xảy ra, từ đó đưa ra những hàm ý cho Việt Nam trong việc hoạch định chính sách với các quốc gia liên quan.
Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2020 “Những vấn đề mới về quan hệ dân tộc ở Việt Nam hiện nay”

Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2020 “Những vấn đề mới về quan hệ dân tộc ở Việt Nam hiện nay” (11/11/2020)

Thực hiện chương trình thường niên năm 2020, được sự đồng ý của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, sáng ngày 11 tháng 11 năm 2020, tại Hội trường trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Dân tộc học tổ chức Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2020 với chủ đề: “Những vấn đề mới về quan hệ dân tộc ở Việt Nam hiện nay”, PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm đến dự chủ trì và phát biểu khai mạc.
Tọa đàm trao đổi nghiệp vụ của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam năm 2020

Tọa đàm trao đổi nghiệp vụ của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam năm 2020 (11/11/2020)

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức Tọa đàm trao đổi nghiệp vụ năm 2020 từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 11 năm 2020. Chương trình Tọa đàm được tổ chức trực tuyến với 4 điểm cầu: Trụ sở Viện Hàn lâm tại số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội; Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ; Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên và Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ.
Hội thảo quốc tế “Thành phố thông minh nhìn từ góc độ kinh tế- xã hội thực tiễn Châu Âu và Việt Nam”

Hội thảo quốc tế “Thành phố thông minh nhìn từ góc độ kinh tế- xã hội thực tiễn Châu Âu và Việt Nam” (06/11/2020)

Sáng ngày 5/11/2020, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Châu Âu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề “Thành phố thông minh nhìn từ góc độ kinh tế - xã hội thực tiễn Châu Âu và Việt Nam”.
Hội thảo khoa học “Từ Mặt trân Dân tộc thống nhất Việt Nam 18/11/1930 đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11/2020 – 90 năm nhìn lại một chặng đường”

Hội thảo khoa học “Từ Mặt trân Dân tộc thống nhất Việt Nam 18/11/1930 đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11/2020 – 90 năm nhìn lại một chặng đường” (05/11/2020)

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), chiều ngày 05/11/2020, tại trụ sở 38 phố Hàng Chuối, Hà Nội, Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, tổ chức hội thảo khoa học, “Từ Mặt trân Dân tộc thống nhất Việt Nam 18/11/1930 đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11/2020 – 90 năm nhìn lại một chặng đường”, nhằm làm rõ hơn quá trình ra đời, tổ chức, hoạt động của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử; đánh giá vị trí, vai trò của Mặt trận Dân tộc thống nhất trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đề xuất những phương thức hoạt động nhằm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.
Những Ngày văn hóa Ấn Độ tại Việt Nam

Những Ngày văn hóa Ấn Độ tại Việt Nam (30/10/2020)

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Hiến pháp và nền Cộng hòa Ấn Độ, 74 năm nền Độc lập Ấn Độ, 151 năm ngày sinh người cha già dân tộc Ấn Độ, Mahatma Gandhi, Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á (VIISAS), Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) phối hợp với Viện Sư phạm Xã hội, Đại học Vinh và Trung Tâm Văn hóa Ấn Độ Swami Vivekananda (SVCC), Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, tổ chức chuỗi sự kiện về văn hóa Ấn Độ tại Việt Nam. Sự kiện diễn ra trong 02 ngày Thứ Năm – Thứ Sáu (ngày 29-30 tháng 10 năm 2020) tại Đại học Vinh, tỉnh Nghệ An.
Làm thế nào để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các Tạp chí thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Làm thế nào để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các Tạp chí thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (13/10/2020)

Viện Hàn lâm hiện có gần 40 tạp chí đang hoạt động, mỗi tạp chí có tia ra khoảng 300 bản/số, thế nhưng, số ra này đã và đang góp phần thế nào vào việc phổ biến tri thức khoa học vào đời sống, và làm thế nào để nâng cao chất lượng hoạt động của các tạp chí hiện nay trước sự tác động, ảnh hưởng và phát triển của cuộc CMCN4.0 vẫn là những vấn đề nhận được sự quan tâm của hầu hết những người đang hoạt động trong lĩnh vực báo chí tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm).
Hội thảo “Xu thế dân túy ở châu Âu: Một số vấn đề, dự báo và tác động”

Hội thảo “Xu thế dân túy ở châu Âu: Một số vấn đề, dự báo và tác động” (09/10/2020)

Sáng ngày 08/10/2020, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Nghiên cứu châu Âu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức hội thảo với chủ đề “Xu thế dân túy ở châu Âu: Một số vấn đề, dự báo và tác động” nhằm nhận diện chủ nghĩa dân túy ở châu Âu, từ đó phân tích các nguyên nhân và điều kiện làm bùng phát những sự kiện diễn ra suốt thời gian qua, qua đó dự báo các tác động của chủ nghĩa dân túy đến sự ổn định của nội khối châu Âu, đến lòng tin và các giá trị nhân loại, xu hướng tự do thương mại.
Hội thảo quốc tế trực tuyến “Những chân trời mới trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ”

Hội thảo quốc tế trực tuyến “Những chân trời mới trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ” (08/10/2020)

Nhân dịp Kỳ họp lần thứ 17 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ vừa diễn ra vào ngày 25/8, nhằm tăng cường kết nối hoạt động nghiên cứu về Ấn Độ, chiều ngày 07/10/2020, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á (VIIAS) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm- VASS) phối hợp với Hội đồng các vấn đề thế giới (ICWA) của Ấn Độ tổ chức hội thảo quốc tế trực tuyến với chủ đề “Những chân trời mới trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ”.
Hội thảo khoa học “Giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước theo các Hiệp định Bảo hộ đầu tư và Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên”

Hội thảo khoa học “Giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước theo các Hiệp định Bảo hộ đầu tư và Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên” (08/10/2020)

Ngày 06/10/2020, tại 27 Trần Xuân Soạn, Viện Nhà nước và Pháp luật trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức hội thảo khoa học về chủ đề “Giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước theo các Hiệp định Bảo hộ đầu tư và Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên”.
Các tin đã đưa ngày: