Hội nghị hội thảo
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao
Hội thảo khoa học “Từ điển học và Bách khoa thư học Việt Nam: Lý luận và thực tiễn”

Hội thảo khoa học “Từ điển học và Bách khoa thư học Việt Nam: Lý luận và thực tiễn” (26/11/2020)

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, sáng ngày 26/11/2020, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Từ điển học và Bách khoa thư học Việt Nam: Lý luận và thực tiễn”.
Hội thảo khoa học: “Một số vấn đề về Nhân học tôn giáo”

Hội thảo khoa học: “Một số vấn đề về Nhân học tôn giáo” (21/11/2020)

Ngày 18 tháng 11 năm 2020, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Tôn giáo đã diễn ra Hội thảo khoa học với chủ đề “Một số vấn đề về Nhân học tôn giáo” do PGS. TS. Chu Văn Tuấn – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo và PGS.TS. Nguyễn Thị Hiền - Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đồng chủ trì.
Hội thảo quốc tế “Quan hệ kinh tế Việt Nam- Trung Quốc trong bối cảnh mới”

Hội thảo quốc tế “Quan hệ kinh tế Việt Nam- Trung Quốc trong bối cảnh mới” (20/11/2020)

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, sáng ngày 18/11/2020, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Trung Quốc thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) phối hợp với Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Quan hệ kinh tế Việt Nam – Trung Quốc trong bối cảnh mới”.
Tọa đàm khoa học “Đời sống việc làm của công nhân khu công nghiệp dưới tác động của Covid-19”

Tọa đàm khoa học “Đời sống việc làm của công nhân khu công nghiệp dưới tác động của Covid-19” (18/11/2020)

Sáng ngày 18/11/2020, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Nghiên cứu châu Âu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức tọa đàm khoa học “Đời sống việc làm của công nhân khu công nghiệp dưới tác động của Covid-19”. Tọa đàm nằm trong khuôn khổ của dự án “Nâng cao vai trò của các tổ chức xã hội và công nhân (ECOW)” được Liên minh châu Âu đồng tài trợ.
Đề tài cấp Bộ “Ẩn dụ ý niệm trong tư duy người Việt (khảo sát trên tư liệu ngôn ngữ đời thường của người Việt ở một số tỉnh đồng bằng Bắc Bộ)” nghiệm thu đạt loại xuất sắc

Đề tài cấp Bộ “Ẩn dụ ý niệm trong tư duy người Việt (khảo sát trên tư liệu ngôn ngữ đời thường của người Việt ở một số tỉnh đồng bằng Bắc Bộ)” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (16/11/2020)

Sáng ngày 15/11/2020, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Ẩn dụ ý niệm trong tư duy người Việt (khảo sát trên tư liệu ngôn ngữ đời thường của người Việt ở một số tỉnh đồng bằng Bắc Bộ)” do TS. Phạm Thị Hương Quỳnh làm chủ nhiệm, Viện Ngôn ngữ học là cơ quan chủ trì, đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc.
Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu quan hệ bao thuộc” nghiệm thu đạt loại xuất sắc

Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu quan hệ bao thuộc” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (15/11/2020)

Sáng ngày 15/11/2020, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Nghiên cứu quan hệ bao thuộc” do TS. Phạm Văn Lam làm chủ nhiệm, Viện Ngôn ngữ học là cơ quan chủ trì, đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc.
Hội thảo quốc tế “Cạnh tranh chiến lược Ấn Độ - Trung Quốc và tác động đối với các nước”

Hội thảo quốc tế “Cạnh tranh chiến lược Ấn Độ - Trung Quốc và tác động đối với các nước” (12/11/2020)

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), sáng ngày 12/11/2020, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á thuộc Viện Hàn lâm tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề “Cạnh tranh chiến lược Ấn Độ - Trung Quốc và tác động đối với các nước” nhằm nhận diện những nguyên nhân, bản chất, nội dung và phương thức của cạnh tranh chiến lược Ấn Độ- Trung Quốc; tác động của sự cạnh tranh đối với các nước, từ đó dự báo những kịch bản có khả năng xảy ra, từ đó đưa ra những hàm ý cho Việt Nam trong việc hoạch định chính sách với các quốc gia liên quan.
Tọa đàm trao đổi nghiệp vụ công tác Tổ chức – Cán bộ năm 2020

Tọa đàm trao đổi nghiệp vụ công tác Tổ chức – Cán bộ năm 2020 (12/11/2020)

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), sáng ngày 12/11/2020, tại Hội trường tầng 2 nhà A, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm tổ chức Hội nghị Trao đổi nghiệp vụ công tác Tổ chức – Cán bộ năm 2020.
Các tin đã đưa ngày: