Hội nghị hội thảo
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao
Tham vấn Đánh giá nghèo 2012

Tham vấn Đánh giá nghèo 2012 (15/11/2011)

Ngày 7 tháng 11 năm 2011, tại Hà Nội, Viện Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp cùng Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo tham vấn Đánh giá nghèo 2012.
Hội nghị thông báo khảo cổ học lần thứ 44 năm 2009: Nỗi lo trước nạn đào phá các di chỉ, di tích khảo cổ

Hội nghị thông báo khảo cổ học lần thứ 44 năm 2009: Nỗi lo trước nạn đào phá các di chỉ, di tích khảo cổ (15/10/2009)

Trong 2 ngày 24 - 25/9/2009, giới khảo cổ học, các nhà nghiên cứu, các cộng tác viên quan tâm đến khảo cổ học cả nước đã gặp nhau tại Hội nghị Thông báo khảo cổ học lần thứ 44 được tổ chức tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam.
Hội thảo về đánh giá nghèo đói ở khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương

Hội thảo về đánh giá nghèo đói ở khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương (19/11/2008)

Ngày 28 tháng 9 năm 2006. Hội thảo trao đổi về việc đánh giá nghèo đói ở khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương do Trung tâm Phân tích và Dự báo kết hợp với Ban Quản lý kinh tế và Giảm nghèo (PREM) thuộc Văn phòng Khu vực Đông Á và Thái Bình Dương (EAP) - Ngân hàng Thế giới, tổ chức tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam.
Các tin đã đưa ngày: