Hội nghị hội thảo
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao
Diễn đàn Kinh tế Mùa xuân 2012: “Kinh tế Việt Nam năm 2012: khởi động mạnh mẽ quá trình tái cơ cấu nền kinh tế”

Diễn đàn Kinh tế Mùa xuân 2012: “Kinh tế Việt Nam năm 2012: khởi động mạnh mẽ quá trình tái cơ cấu nền kinh tế” (16/04/2012)

Trong hai ngày 8-9/4/2012, tại Đà Nẵng, trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ phát triển của Liên Hiệp Quốc (UNDP), Viện Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Kinh tế Mùa xuân 2012 “Kinh tế Việt Nam năm 2012: khởi động mạnh mẽ quá trình tái cơ cấu nền kinh tế”.
An sinh xã hội cho khu vực phi chính thức: Vấn đề và triển vọng

An sinh xã hội cho khu vực phi chính thức: Vấn đề và triển vọng (03/04/2012)

Đây là chủ đề của Hội thảo quốc tế vừa được Viện Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với tổ chức Misereor (Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức trong hai ngày 28 và 29 tháng 3 năm 2012.
Tham vấn Đánh giá nghèo 2012

Tham vấn Đánh giá nghèo 2012 (15/11/2011)

Ngày 7 tháng 11 năm 2011, tại Hà Nội, Viện Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp cùng Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo tham vấn Đánh giá nghèo 2012.
Hội nghị thông báo khảo cổ học lần thứ 44 năm 2009: Nỗi lo trước nạn đào phá các di chỉ, di tích khảo cổ

Hội nghị thông báo khảo cổ học lần thứ 44 năm 2009: Nỗi lo trước nạn đào phá các di chỉ, di tích khảo cổ (15/10/2009)

Trong 2 ngày 24 - 25/9/2009, giới khảo cổ học, các nhà nghiên cứu, các cộng tác viên quan tâm đến khảo cổ học cả nước đã gặp nhau tại Hội nghị Thông báo khảo cổ học lần thứ 44 được tổ chức tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam.
Hội thảo về đánh giá nghèo đói ở khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương

Hội thảo về đánh giá nghèo đói ở khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương (19/11/2008)

Ngày 28 tháng 9 năm 2006. Hội thảo trao đổi về việc đánh giá nghèo đói ở khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương do Trung tâm Phân tích và Dự báo kết hợp với Ban Quản lý kinh tế và Giảm nghèo (PREM) thuộc Văn phòng Khu vực Đông Á và Thái Bình Dương (EAP) - Ngân hàng Thế giới, tổ chức tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam.
Các tin đã đưa ngày: