Đại hội đại biểu thành lập Hội Triết học nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Đại hội đại biểu thành lập Hội Triết học nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

21/09/2020

Được sự đồng ý của Bộ Nội vụ và các cơ quan quản lý nhà nước, sáng ngày 20/9/2020, tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội đại biểu thành lập Hội Triết học. Đại hội vinh dự được đón tiếp các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại diện Văn phòng Trung ương Đảng; Văn phòng Chính phủ; Ban Tổ chức Trung ương; Ban Tuyên giáo Trung ương; Hội đồng Lý luận Trung ương và lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành, Đoàn thể, các Hội xã hội - nghề nghiệp đến dự. Tham dự Đại hội có 169 đại biểu đại diện cho các tập thể và cá nhân đã và đang làm công tác giảng dạy và nghiên cứu triết học tại Viện, Học viện, trường Đại học và các đơn vị khác trên toàn quốc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng Đại hội thành lập Hội Triết học và cũng là lễ ra mắt của Hội Triết học, khẳng định những đóng góp quan trọng của ngành Triết học Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu chỉ đạo Đại hội

Trên tinh thần kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Hội Triết học đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về lĩnh vực triết học. Đẩy mạnh nghiên cứu tinh hoa triết học thế giới, nghiên cứu tư tưởng triết học Việt Nam, nghiên cứu và phát triển triết học Mác - Lênin, tư tưởng triết học Hồ Chí Minh, góp phần làm sáng tỏ vai trò của triết học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh với tính cách là bộ phận cấu thành quan trọng trong nền tảng tư tưởng của Đảng ta, là ngọn cờ tư tưởng và là hạt nhân lý luận của thế giới quan và phương pháp luận cho mọi hoạt động lý luận và thực tiễn. Hội Triết học phải trở thành mái nhà chung của các thế hệ những nhà nghiên cứu, giảng dạy triết học của cả nước; cái nôi vun đắp, bồi dưỡng, để Việt Nam có những triết gia, chuyên gia nghiên cứu triết học tầm cỡ khu vực và thế giới; là nơi tham gia tổ chức các diễn đàn học thuật uy tín về triết học cả trong nước và ngoài nước. Đồng thời góp phần nâng cao hiểu biết của người dân về triết học, cung cấp cơ sở lý luận triết học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước.

Ngoài ra, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng lưu ý từ góc độ lý luận triết học, Hội triết học cũng cần đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm triết học sai trái, thù địch, đi ngược lại với lợi ích của dân tộc, đất nước.

Toàn cảnh Đại hội Hội Triết học

Trong chương trình của Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 33 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 11 ủy viên và Ban Kiểm tra gồm 3 ủy viên. GS.TS. Lê Hữu Nghĩa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương được bầu làm Chủ tịch Hội khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Hội Triết học ra mắt tại Đại hội

 

PV.

 

 

Các tin đã đưa ngày: