Đại tướng Võ Nguyên Giáp- Một tài năng quân sự xuất chúng, Người Anh Cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Đại tướng Võ Nguyên Giáp- Một tài năng quân sự xuất chúng, Người Anh Cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam

25/08/2021

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25-8-1911/25-8-2021), thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, sáng ngày 25/8/2021, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ và Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: "Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Một tài năng quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của cách mạng Việt Nam". Hội thảo diễn ra theo hình thức trực tuyến tại nhiều điểm cầu. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lẵng hoa chúc mừng Hội thảo.

Đoàn chủ tịch điều hành Hội thảo (Ảnh: Báo QĐND).

Tham dự có Đại tướng, Tiến sĩ Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Hội thảo; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; các Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng. Cùng dự có các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã khái quát cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cuộc đời hơn 80 năm hoạt động cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với những mốc son lịch sử trọng đại, đánh dấu quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam.

Từ một học sinh, nhà báo, nhà giáo, nhà hoạt động cách mạng, Ông đã trở thành một vị tướng kiệt xuất; một nhà chiến lược mưu trí, sáng tạo; một vị Tổng Tư lệnh văn võ song toàn; một nhà tổ chức hàng đầu của cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Cùng với những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của đất nước, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là tấm gương mẫu mực về đạo đức, nhân cách của người chiến sĩ cộng sản, cống hiến hết mình vì nước, vì dân.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định tinh thần trọn đời phấn đấu, hy sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng thời nhấn mạnh, trong quá trình hoạt động cách mạng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được Đảng, Nhà nước và Quân đội tin tưởng giao phó nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt.

Trải qua nhiều vị trí, hoạt động trên nhiều cương vị khác nhau, dù ở đâu, thực hiện nhiệm vụ gì, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn là một trong những nhà lãnh đạo tiêu biểu của cách mạng Việt Nam, một tài năng quân sự xuất chúng, có những công lao to lớn đối với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, chiến thắng oanh liệt của QĐND Việt Nam; tên tuổi của Đại tướng đã gắn liền với những thắng lợi oanh liệt của Quân đội, của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, góp phần làm thay đổi dòng chảy lịch sử của đất nước và thế giới.

Là tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng, với tầm cao trí tuệ và tinh thần hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, Đại tướng Võ Nguyên Giáp được toàn quân, toàn dân tin yêu, mến phục, suy tôn là “Anh Cả của quân đội”, “Đại tướng của nhân dân”, “Tư lệnh của các Tư lệnh”, “Chính ủy của các Chính ủy”, “Tướng của các Tướng”, được quốc tế đánh giá là “Vị tướng của phong trào giải phóng dân tộc”.

Được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ “tổ chức, huấn luyện và lãnh đạo quân đội”, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã xây dựng đội quân từ 34 chiến sĩ, trang bị thô sơ để tiến lên thành quân đội cách mạng, ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc, từ những đội quân “súng bắn chưa quen, quân sự mươi bài” tiến lên xây dựng thành những đại đoàn chủ lực, tạo thành “quả đấm mạnh” để giành và phát huy quyền chủ động, làm chủ chiến trường, đánh bại mọi kế hoạch chiến tranh của thực dân Pháp được đế quốc Mỹ giúp sức để đi đến kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Tiếp đó đã phát triển thành một đội quân chính quy, gồm nhiều quân, binh chủng, có trang bị hiện đại với những sư đoàn, quân đoàn hùng mạnh, lần lượt đánh bại các chiến lược, các cố gắng quân sự cao nhất của đế quốc Mỹ và tay sai, để đi đến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, kết thúc thắng lợi 30 năm chiến tranh cách mạng, giành lại trọn vẹn độc lập cho dân tộc, thống nhất đất nước.

Với vai trò của người trực tiếp chỉ huy lực lượng vũ trang trong hai cuộc kháng chiến, Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp tỏ rõ là vị tướng tài thao lược. Trong quá trình đó, Đại tướng đã tập trung phân tích toàn cục nhưng cũng xoáy vào phân tích những yếu tố quan trọng để tìm ra giải pháp tốt nhất, cách đánh tốt nhất, từng bước chuyển hóa lực lượng, thế trận, giành thắng lợi từng bước, tiến lên giành thắng lợi quyết định.

Những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam mà Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp có công lao đóng góp đã làm thay đổi dòng chảy lịch sử của dân tộc, tác động mạnh mẽ đến lịch sử thế giới, đưa ông trở thành danh tướng của mọi thời đại, để lại dấu son rực rỡ trong lịch sử quân sự, góp phần làm phong phú nghệ thuật quân sự Việt Nam, hình thành học thuyết quân sự Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, để lại giá trị sâu sắc cho công cuộc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đây cũng là một nội dung được nhiều tham luận tập trung đi sâu phân tích, làm rõ tại hội thảo.

Quang cảnh Hội thảo (Ảnh: TTXVN).

Không chỉ là vị Tổng Tư lệnh tài ba, trực tiếp chỉ đạo quân và dân ta đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là nhà lãnh đạo uy tín của Đảng, có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

 Trong thời kỳ giữ trọng trách Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (1981 - 1991), Đại tướng đã góp phần quan trọng xác định phương hướng thực hiện cách mạng khoa học - kỹ thuật một cách đúng đắn, phù hợp, với việc kết hợp những bước đi tuần tự và những bước phát triển nhảy vọt, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm phục vụ kịp thời, có hiệu quả công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chú trọng vào những khâu chủ chốt, tạo sự chuyển biến tích cực để giải quyết những vấn đề của ngành giáo dục nước nhà và nhiệm vụ cách mạng đòi hỏi; có nhiều ý kiến quan trọng, có giá trị cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng lấy “Trí, Dũng, Nhân, Tín, Liêm, Trung” làm mục tiêu rèn luyện, tận tụy vì dân, vì nước; lấy “Dĩ công vi thượng” làm đầu,… ra sức tự học, rèn luyện, phấn đấu, đúc rút kinh nghiệm, tổng kết thực tiễn, kết hợp lý luận với thực tiễn để tìm ra phương pháp, hình thức đấu tranh, tác chiến khoa học, phù hợp nhằm phát huy tối đa sức mạnh nhân tố con người, giành được thắng lợi to lớn nhất, nhưng hạn chế đến mức thấp nhất những tổn thất về nhân lực, vật lực của cách mạng, của cán bộ, chiến sĩ đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của Đại tướng với Tổ quốc, với nhân dân.

Những quyết định táo bạo, sáng suốt của Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã góp phần làm nên lịch sử, nhưng Đại tướng không bao giờ nghĩ riêng về cho mình. Với Đại tướng, công lao đó thuộc về nhân dân, về những cán bộ, chiến sĩ dưới quyền đã xông pha lửa đạn, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Vậy nên, khi quyết định mở một chiến dịch, một trận đánh, cùng với tính toán sáng suốt về mặt quân sự, Đại tướng bao giờ cũng nghĩ đến người lính, cố gắng đến mức cao nhất, để giảm thiểu sự mất mát, hy sinh. Đó là phẩm chất tuyệt vời tạo nên tầm vóc của một nhà quân sự tài năng chân chính.

Cuộc đời của Đại tướng là tấm gương sáng cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân noi theo. Những quan điểm, lý luận về xây dựng lực lượng vũ trang, quân đội cách mạng, về chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân, về xây dựng và phát triển đất nước; những kinh nghiệm chỉ đạo, chỉ huy của Đại tướng… là tài sản vô giá cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kết quả hội thảo góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nâng cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và lòng tự hào, tự tôn dân tộc; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt cho toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

 

Ban Biên tập (Nguồn: Tổng hợp)

 

Các tin đã đưa ngày: