Doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững

21/07/2022

Doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững vùng là chủ đề hội thảo khoa học quốc tế được Viện khoa học xã hội vùng Trung Bộ (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) và Trường Kinh doanh EM Normandie (Cộng hòa Pháp) phối hợp tổ chức sáng ngày 21/7/2022 tại thành phố Đà Nẵng.

Nhận thức được tầm quan trọng của Văn kiện đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra cũng như việc hoàn thành Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) phối hợp với Trường Kinh doanh EM Normandie (Cộng hòa Pháp) đồng tổ chức Hội thảo quốc tế năm 2022 với chủ đề: “Doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững Vùng” nhằm tạo diễn đàn khoa học để các học giả trong và ngoài nước trao đổi, chia sẻ các vấn đề lý luận, thực tiễn, từ đó đề xuất các giải pháp phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy đổi mới sáng tạo cho phát triển bền vững vùng ở Việt Nam trong bối cảnh mới.

Quang cảnh Hội thảo khoa học “Doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững Vùng”

Hội thảo tập trung vào các chủ đề: (1) Nông nghiệp bền vững: Các vấn đề về phát triển nông nghiệp bền vững; Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh; Giải pháp sản xuất nông nghiệp bền vững, phương pháp canh tác bền vững; Kinh nghiệm quốc tế trong phát triển nông nghiệp bền vững. (2) Doanh nghiệp vừa và nhỏ – Tinh thần kinh doanh bền vững: Thực trạng và giải pháp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; Kinh nghiệm quốc tế trong phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; Tinh thần kinh doanh xã hội trong bối cảnh phát triển bền vững vùng; Thực hành kinh doanh bền vững trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ; tinh thần kinh doanh dựa vào gia đình và các trang mạng xã hội ; tinh thần kinh doanh trong những khoảng trống về thể chế v.v…;  Kinh nghiệm quốc tế trong việc khơi dậy và thực hành tinh thần kinh doanh bền vững. (3) Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và phát triển bền vững: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR); Đánh giá mối quan hệ giữa CSR đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, của ngành/lĩnh vực và của vùng; Nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19; Thực hành CSR trong bối cảnh sự đa dạng về thể chế; Kinh nghiệm quốc tế trong việc phát huy vai trò của CSR đối với sự phát triển của doanh nghiệp và nền kinh tế. (4) Chuỗi cung ứng và logistic bền vững: Kinh tế tuần hoàn, hội nhập (nội bộ và bên ngoài) và hợp tác; Đổi mới chuỗi cung ứng và logistic bền vững như logistics nhân đạo, logistics bán lẻ, chi phí và tài chính chuỗi cung ứng, khả năng phục hồi chuỗi cung ứng; Covid-19 và chiến lược chuỗi cung ứng, kinh doanh và quản lý hàng tồn kho, vận tải và logistics; Vấn đề định tuyến phương tiện xanh, sản xuất xanh và vấn đề định tuyến, năng lượng tái tạo và sản xuất sạch v.v…; Liên kết phát triển chuỗi cung ứng và logistics bền vững ở Việt Nam và thế giới. (5) Đổi mới, sáng tạo bền vững: Tăng trưởng bền vững trong hệ sinh thái kinh doanh; Thiết kế có trách nhiệm các mô hình kinh doanh kỹ thuật số, nền kinh tế số và lĩnh vực dữ liệu cá nhân, đổi mới và niềm tin; Đổi mới có sự tham gia của hệ thống sinh thái kỹ thuật số, đổi mới tiết kiệm, đạo đức trong quản lý đổi mới, chuyển đổi số v.v…; Đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp.

Ban tổ chức hội thảo đã nhận được 140 bài viết, công trình nghiên cứu của các nhà khoa học, trong đó có 70 bài biết của các học giả trong nước và 70 bài viết của học giả nước ngoài. Các nghiên cứu đã cho thấy một bức tranh cụ thể và rõ nét về phát triển doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững dưới các góc độ, lăng kính, với các tiếp cận đa chiều, góp phần gợi mở những định hướng nghiên cứu mới và các giải pháp hữu hiệu trong phát triển bền vững vùng trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy phát triển vùng ở Việt Nam theo hướng nhanh và bền vững.

Hội thảo khoa học quốc tế tổ chức nhằm tạo diễn đàn để các nhà khoa học quốc tế và trong nước, các nhà quản lý trao đổi các vấn đề học thuật, chia sẻ các vấn đề lý luận, kinh nghiệm thực tiễn cũng như đề xuất các giải pháp về phát triển doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo cho phát triển bền vững quốc gia nói chung và phát triển bền vững vùng nói riêng trong bối cảnh mới. Một trong những kết quả quan trọng hướng tới của hội thảo này là xác định được các định hướng và giải pháp phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo phục vụ cho phát triển bền vững vùng và địa phương trên cơ sở học hỏi kinh nghiệm quốc tế cũng như kết quả đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan…

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo

 

Ban Biên tập

 

Các tin đã đưa ngày: