Giấy mời tham gia viết tham luận Diễn đàn khoa học thường niên năm 2021
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Giấy mời tham gia viết tham luận Diễn đàn khoa học thường niên năm 2021

28/09/2021

Căn cứ Quyết định 501/QĐ-TTg ngày 15/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm tổ chức diễn đàn khoa học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức các diễn đàn khoa học thường niên để tiếp nhận các ý kiến tư vấn, phản biện chủ trương, chính sách của nhà nước. Trong năm 2021, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trương thực hiện triển khai 02 diễn đàn, bao gồm:

Diễn đàn 1: “Đại dịch Covid 19 và chuyển đổi số ở Việt Nam”.

Diễn đàn 2: “Cuộc chạy đua Vaccine-Covid 19 và cạnh tranh ảnh hưởng giữa các quốc gia”.

Thừa lệnh Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ban Quản lý khoa học trân trọng kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp và các quý vị tham gia viết tham luận cho 1 hoặc 2 diễn đàn nêu trên. Bài viết xin gửi về Ban Tổ chức diễn đàn trước ngày 29/10/2021 để Ban tổ chức chuẩn bị chu đáo cho việc triển khai thực hiện các diễn đàn trên.

Nơi nhận bài viết: Ban Quản lý Khoa học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. (Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ đồng chí Võ Quốc Tuấn, Chuyên viên Ban Quản lý khoa học, SĐT:0969899238, Email: voquoctuannew@gmail.com).

Lưu ý: Ban Tổ chức đề nghị các tác giả ghi rõ bài viết tham luận thuộc diễn đàn 1 hoặc diễn đàn 2 để thuận lợi trong công tác tổng hợp, biên tập các bài tham luận.

 

Ban Biên tập (Nguồn: Ban QLKH)

Các tin đã đưa ngày: