Thư mời viết bài tham gia Hội thảo khoa học quốc gia: "Dịch vụ xã hội cho người di cư: Thực trạng và những vấn đề chính sách"
 • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Thư mời viết bài tham gia Hội thảo khoa học quốc gia: "Dịch vụ xã hội cho người di cư: Thực trạng và những vấn đề chính sách"

04/10/2021

THƯ MỜI

VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA

 

Phụ nữ di cư chiếm tỷ trọng tương đối cao trong tổng số người di cư, chủ yếu họ di cư từ khu vực nông thôn ra thành thị. Phụ nữ di cư có độ tuổi trung bình trẻ, tỷ lệ đã kết hôn, có con cao và phần lớn chưa qua đào tạo tay nghề. Đặc biệt, nhóm phụ nữ di cư tự do có trình độ học vấn tương đối thấp so với những nhóm phụ nữ di cư khác và vì vậy, có thể là đối tượng dễ bị tổn thương hơn so với phụ nữ di cư lao động là công nhân.

Để có những nhận diện đầy đủ về đặc điểm và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội, bao gồm, dịch vụ y tế, giáo dục, việc làm, an sinh xã hội của người di cư, trên cơ sở đó đánh giá được thuận lợi và khó khăn trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản của người di cư và đề xuất được các khuyến nghị chính sách phù hợp, đảm bảo được quyền con người, không ai bị bỏ lại đằng sau trong quá trình phát triển, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới phối hợp với Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội thảo “Dịch vụ Xã hội cho người di cư: thực trạng và những vấn đề chính sách”.

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên và các nhà quản lý, hoạch định chính sách viết bài tham gia Hội thảo theo các thông tin và kế hoạch như sau:

 1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức Hội thảo:
 • Thời gian dự kiến: ngày 25 tháng 11 năm 2021.
 • Địa điểm: Hội trường 27, Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 1. Nội dung hội thảo:
 • Nội dung 1: Đặc điểm cá nhân và gia đình của người di cư lao động từ nông thôn lên thành thị
 • Nội dung 2. Khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục, đào tạo
 • Nội dung 3. Khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ
 • Nội dung 4. Mạng lưới xã hội của phụ nữ di cư
 • Nội dung 5. Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội của người di cư
 • Nội dung 6. Tiếp cận dịch vụ việc làm của người di cư
 • Nội dung 7. Rà soát chính sách đối với người di cư và việc tiếp cận các dịch vụ và chính sách an sinh xã hội tại nơi đến
 • Nội dung 8. Khó khăn, thách thức đối với người di cư
 1. Kế hoạch gửi bài tham gia Hội thảo:
 • Thời hạn đăng ký tên bài viết và gửi tóm tắt: 15/10/2021.
 • Thời hạn xác nhận của Ban Tổ chức về bài viết và tóm tắt: 20/10/2021
 • Thời hạn gửi báo cáo toàn văn: 10/11/2021.
 1. Yêu cầu về bài viết:
 • Bài viết được trình bày trên khổ giấy A4, dung lượng từ 5000-7000 từ, phong chữ Times New Roman, cỡ chữ 13.
 • Danh mục tài liệu tham khảo để ở cuối bài.
 • Cuối bài viết: ghi rõ tên tác giả, học hàm, học vị, đơn vị công tác, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, địa chỉ email.
 • Bài viết chưa được gửi hoặc đăng trên các tạp chí, kỷ yếu hội thảo.
 1. Địa chỉ gửi bài và liên hệ:

Th.S. Lỗ Việt Phương,

Phòng QLKH&HTQT, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới.

Email: qlkh.ifgs@gmail.com

Điện thoại: 024.933.4622 hoặc 0915.112.248.

 

Nguồn: Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới

Các tin đã đưa ngày: