Thư mời đăng ký viết bài Hội thảo khoa học “Những vấn đề mới trong nghiên cứu và giảng dạy văn học từ tầm nhìn hiện đại”
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Thư mời đăng ký viết bài Hội thảo khoa học “Những vấn đề mới trong nghiên cứu và giảng dạy văn học từ tầm nhìn hiện đại”

28/08/2023

Ra đời từ năm 1953 tại chiến khu Việt Bắc, trải qua quá trình xây dựng và phát triển, Viện Văn học đã đạt được nhiều thành tựu đáng trân trọng và tự hào. Năm 2023, nhân dịp Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập, Viện Văn học dự kiến tổ chức Hội thảo: Những vấn đề mới trong nghiên cứu và giảng dạy văn học từ tầm nhìn hiện đại.

Hội thảo là diễn đàn để nhiều thế hệ cán bộ đã và đang công tác tại Viện Văn học, các nhà nghiên cứu, giảng dạy văn học trong cả nước có cơ hội gặp gỡ, công bố và chia sẻ những thành quả nghiên cứu khoa học mới. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Viện Văn học, đồng thời là sự kiện quan trọng nhằm hưởng ứng Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

1. Chủ đề Hội thảo: Những vấn đề mới trong nghiên cứu và giảng dạy văn học từ tầm nhìn hiện đại.

Hội thảo dự kiến tập trung thảo luận các nội dung chính sau đây:

- Những thành tựu, kinh nghiệm và định hướng nghiên cứu văn học ở Việt Nam trong bối cảnh mới.

- Những vấn đề mới (về phương pháp tiếp cận, về việc đánh giá những hiện tượng văn học mới, về các di sản văn học…vv) trong nghiên cứu văn học Việt Nam và văn học nước ngoài.

- Mối quan hệ giữa nghiên cứu văn học ở Viện Hàn lâm với thực tiễn giảng dạy ở các trường Đại học.

- Vấn đề đổi mới giảng dạy và đào tạo văn học trong nhà trường trong bối cảnh mới.

2. Cơ quan tổ chức: Viện Văn học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

3. Địa điểm tổ chức: Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam.

4. Thời gian nhận bài và tổ chức Hội thảo:

  • Thời gian nhận Đăng kí - Tóm tắt tham luận (Mẫu đăng ký tham luận gửi kèm): đến hết ngày 10/09/2023
  • Thời gian nhận toàn văn Tham luận: 30/10/2023
  • Hội thảo trong 01 ngày: dự kiến cuối tháng 11/2023

5. Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt

6. Quy cách trình bày tham luận:

- Bài tham luận được trình bày bằng tiếng Việt, sử dụng mã chữ Unicode, font: Times New Roman, cỡ chữ 14, cách dòng đơn, độ dài không quá 15 trang. Các chú thích dùng chế độ footnotes tự động theo từng trang. Tài liệu tham khảo đặt ở cuối Tham luận.

- Ban Tổ chức không nhận các bài đã được công bố trong sách, tạp chí, hoặc đã in Kỷ yếu các Hội thảo khoa học khác.

7. Hỗ trợ Hội thảo:

- Tác giả có tham luận được lựa chọn sử dụng tại Hội thảo sẽ được hưởng nhuận bút theo quy định hiện hành, dự kiến được lựa chọn để xuất bản trong Kỷ yếu Hội thảo hoặc giới thiệu đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Văn học.

- Đại biểu tham dự Hội thảo tự túc kinh phí đi lại, lưu trú trong thời gian Hội thảo.

8. Địa chỉ liên hệ:

Mọi ý kiến, thông tin trao đổi, thủ tục đăng ký, bản Tóm tắt và Tham luận toàn văn xin được gửi đến địa chỉ sau:

Phòng Quản lý khoa học, Viện Văn học (Số 20 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Email: quanlykhoahocvvh@gmail.com), số điện thoại liên hệ: ThS. Vũ Thị Thanh Loan: 0914 968 642; ThS Nguyễn Thị Lan Anh: 0988 999 009.

Ban tổ chức chỉ nhận Đăng kí - Tóm tắt, Tham luận toàn văn qua địa chỉ hòm thư điện tử (có mẫu đăng ký gửi bài kèm theo file đính kèm).

Thông tin Hội thảo được đăng tải trên website Viện Văn học.

 

Nguồn từ BTC

Các tin đã đưa ngày: