Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển con người và nguồn nhân lực mới cho mục tiêu Net Zero của Việt Nam”
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển con người và nguồn nhân lực mới cho mục tiêu Net Zero của Việt Nam”

13/07/2022

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ

 

Theo thỏa thuận Paris năm 2015, 197 quốc gia đã cam kết thực hiện các mục tiêu phát triển xanh để giữ nhiệt độ toàn cầu tăng dưới 1,5 độ C, giúp tránh những hậu quả nghiêm trọng nhất của biến đổi khí hậu. Tại Hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP26, 147 quốc gia đã cam kết sẽ xây dựng và triển khai các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính để đạt mức phát thải ròng bằng “0” (gọi tắt là Net Zero). Cũng tại Hội nghị này tại Glasgow, Scotland, Vương quốc Anh, Việt Nam đã thể hiện cam kết mạnh mẽ cùng với nhiều nước trên thế giới thực hiện Net Zero vào năm 2050. Theo đó, khái niệm Net Zero đã được nhiều quốc gia đồng thuận và làm quan điểm chung cho quá trình phát triển. Nhiều chuyên gia cho rằng, để hiện thực hóa điều này, đòi hỏi một số điều kiện căn bản, trong đó có điều kiện về con người và nhân lực cho mục tiêu Net Zero. 

Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero, Việt Nam cần có sự chuẩn bị về nhiều mặt, trong đó, nhân lực mới cần được coi là yếu tố trụ cột. Viện nghiên cứu Con người trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cùng với đối tác trong nước là Công ty Cổ phần Sáng tạo Xanh Việt Nam (GREEN IN) và các đối tác quốc tế tổ chức hội thảo khoa học quốc tế có phản biện với chủ đề “Phát triển Con người và Nguồn nhân lực mới cho mục tiêu Net Zero của Việt Nam”.

Ban tổ chức hội thảo xin trân trọng kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý, các giảng viên và các nhà hoạt động vì môi trường viết bài theo các thông tin sau:

CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỘI THẢO:

-   Việc làm và  nguồn nhân lực mới trong bối cảnh mục tiêu Net Zero;

-   Net Zero gắn với phát triển con người: phát triển vốn con người, giảm nghèo đói, giảm nguy cơ con người phải sống trong môi trường ô nhiễm và thiếu bền vững của các nguồn năng lượng;

-   Vai trò của nhà nước và các tổ chức, cá nhân trong việc đạt mục tiêu Net Zero trên phương diện phát triển con người và nguồn nhân lực mới;

-   Phát triển các mô hình kinh tế (kinh tế vì con người, kinh tế bền vững, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp, tăng trưởng bao trùm...) gắn với mục tiêu Net Zero: kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt nam; 

-   Vấn đề phát thải ròng bằng 0 trong hài hoà với phát triển kinh tế, phát triển xã hội, phát triển văn hoá, phát triển con người: các thách thức cho Việt Nam và các quốc gia trong khu vực và quốc tế;

-   Đại dịch COVID-19 và những vấn đề mới đặt ra cho phát thải ròng bằng 0 và phát triển nguồn nhân lực mới đáp ứng mục tiêu Net Zero.

Thời gian nhận bài viết

Đăng ký chủ đề, tóm tắt bài viết kèm từ khóa (tiếng việt và tiếng anh): 25/7/2022

Thời hạn nhận báo cáo toàn văn bài viết (tiếng việt hoặc tiếng anh): 15/08/2022

-  Quy cách bài viết: Bài viết trình bày trên khổ giấy A4, cỡ chữ 13, font Times New Roman, giãn dòng 1.5 lines. Bài viết từ 10 trang A4 trở lên

Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thảo: cuối tháng 8/2022 tại Hà Nội

Địa chỉ gửi bài tham luận và liên hệ

Viện Nghiên cứu Con người, số 9 Kim Mã Thượng, Ba Đình Hà Nội, email : qlkh_ihs@yahoo.com.vn

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: ThS. Nguyễn Thanh Huyền, số điện thoại : 0934665786; email: thanhhuyen9306@gmail.com

Các bài viết được chọn sẽ được đăng trong kỷ yếu hội thảo, các bài viết tốt có cơ hội được công bố trên tạp chí Nghiên cứu Con người của Viện Nghiên cứu Con người.

Nguồn: Viện Nghiên cứu Con người

Các tin đã đưa ngày: