Thư mời viết tham luận Hội thảo khoa học: "Phát triển kinh tế vùng biên giới đất liền ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và những vấn đề đặt ra"
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Thư mời viết tham luận Hội thảo khoa học: "Phát triển kinh tế vùng biên giới đất liền ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và những vấn đề đặt ra"

09/05/2024

Trong khuôn khổ Chương trình: “Nghiên cứu tổng thể vùng biên giới đất liền ở Việt Nam góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, chính trị trong điều kiện hiện nay”, Hội thảo: “Phát triển kinh tế vùng biên giới đất liền ở Việt Nam hiện nay: thực trạng và những vấn đề đặt ra” được tổ chức nhằm: (i) xác định những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế đất liền trong những năm vừa qua; (ii) Xác định những thách thức, trở ngại trong phát triển kinh tế ở vùng biên giới điều kiện hiện nay; và (iii) đề xuất các giải pháp nhằm phát triển kinh tế vùng biên giới đất liền một cách hiệu quả và bền vững.

Các bài viết trình bày tại hội thảo tập trung vào những chủ đề sau:

- Điều kiện phát triển kinh tế vùng biên giới đất liền ở Việt Nam;

- Phát triển kinh tế vùng biên giới đất liền trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, đầu tư;

- Phát triển kinh tế vùng biên giới đất liền trong lĩnh vực du lịch;

- Phát triển kinh tế vùng biên giới đất liền trong lĩnh vực nông/lâm nghiệp;

- Liên kết vùng trong phát triển kinh tế vùng biên giới đất liền;

- Những khó khăn, thách thức, trở ngại trong phát triển kinh tế ở vùng biên giới điều kiện hiện nay;

- Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển kinh tế vùng biên giới đất liền một cách hiệu quả và bền vững.

Yêu cầu đối với bài viết:

- Bài viết sử dụng font Time new Roman, cỡ chữ 14, giãn dòng 1.5; dung lượng tối thiểu 4000 từ, là bài viết mới, chưa từng đăng tải ở bất kỳ đâu.

- Yêu cầu cụ thể (theo file đính kèm).

Kế hoạch tổ chức Hội thảo dự kiến như sau:

Thời gian nhận báo cáo toàn văn bài tham luận: trước 03/6/2024.

Hội thảo dự kiến được tổ chức vào ngày 18/6/2024 tại thành phố Hà Nội.

Mọi thông tin về Hội thảo xin liên lạc với TS. Hoàng Văn Chung, thư ký chương trình, ĐT: 0977813209; Email: vanchung.hoang@gmail.com

Rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia của Quý nhà khoa học.

(Nguồn:Ban Chủ nhiệm Chương trình)

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: