Thư mời viết tham luận Hội thảo khoa học: "Phát triển xã hội vùng biên giới đất liền ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và những vấn đề đặt ra"
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Thư mời viết tham luận Hội thảo khoa học: "Phát triển xã hội vùng biên giới đất liền ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và những vấn đề đặt ra"

09/05/2024

Trong khuôn khổ Chương trình trọng điểm cấp Bộ: “Nghiên cứu tổng thể vùng biên giới đất liền ở Việt Nam góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, chính trị trong điều kiện hiện nay”, Hội thảo: “Phát triển xã hội vùng biên giới đất liền ở Việt Nam hiện nay: thực trạng và những vấn đề đặt ra” được tổ chức nhằm: (i) xác định những thành nổi bật trong phát triển xã hội ở vùng biên giới đất liền trong những năm vừa qua; (ii) Xác định những thách thức, trở ngại trong phát triển xã hội ở vùng biên giới điều kiện hiện nay; và (iii) đề xuất các giải pháp nhằm phát triển xã hội ở vùng biên giới đất liền một cách hiệu quả và bền vững.

Các bài viết trình bày tại hội thảo tập trung vào những chủ đề sau:

- Phát triển dân số, di dân, di cư vùng biên giới đất liền ở Việt Nam;

- Phát triển giáo dục, y tế vùng biên giới đất liền ở Việt Nam;

-  Xoá đói giảm nghèo và an dân ở các vùng biên giới đất liền ở Việt Nam;

- Giá trị văn hoá, các vấn đề nảy sinh trong bảo tồn giá trị văn hoá và văn hoá ngoại lai.

- Xác định những thách thức, trở ngại trong phát triển xã hội ở vùng biên giới điều kiện hiện nay;

- Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển xã hội ở vùng biên giới đất liền một cách hiệu quả và bền vững.

Yêu cầu đối với bài viết:

- Bài viết sử dụng font Time new Roman, cỡ chữ 14, giãn dòng 1.5; dung lượng tối thiểu 4000 từ, là bài viết mới, chưa từng đăng tải ở bất kỳ đâu.

- Yêu cầu cụ thể (theo file đính kèm).

Kế hoạch tổ chức Hội thảo dự kiến:

- Thời gian nhận báo cáo toàn văn bài tham luận: trước 15/6/2024.

- Hội thảo dự kiến được tổ chức vào ngày 27/6/2024 tại thành phố Hà Nội.

Mọi thông tin về Hội thảo xin liên lạc với TS. Hoàng Văn Chung, thư ký chương trình, ĐT: 0977813209; Email: vanchung.hoang@gmail.com

Rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia của Quý nhà khoa học.

(Nguồn:Ban Chủ nhiệm Chương trình)

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: