Thư mời viết bài hội thảo “Phục hồi khu vực dịch vụ trong bối cảnh thích ứng với đại dịch COVID-19”
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Thư mời viết bài hội thảo “Phục hồi khu vực dịch vụ trong bối cảnh thích ứng với đại dịch COVID-19”

26/05/2022

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN HỘI THẢO

Phục hồi khu vực dịch vụ trong bối cảnh thích ứng với đại dịch COVID-19”

 

Viện Kinh tế và Chính trị thế giới là cơ quan nghiên cứu trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Trong nhiều năm qua, Viện đã thực hiện nhiều công trình nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và đã có những đóng góp nhất định cho quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế nói chung và khu vực dịch vụ nói riêng, các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam đã và đang tìm kiếm, triển khai các giải pháp nhằm phục hồi và phát triển khu vực dịch vụ, khôi phục và tạo đà tăng trưởng mới. Cùng với chính quyền Trung Ương, chính quyền các địa phương cũng đã và đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp phục hồi nền kinh tế, phục hồi và phát triển của khu vực dịch vụ.

Với mục đích chia sẻ các kinh nghiệm của thế giới trong việc thúc đẩy sự phục hồi khu vực dịch vụ, và những vấn đề đặc thù trong quá trình phục hồi khu vực dịch vụ ở cấp địa phương của Việt Nam, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới tổ chức Hội thảo với chủ đề Phục hồi khu vực dịch vụ trong bối cảnh thích ứng với đại dịch COVID-19” tại Tỉnh Quảng Ninh.

Nội dung Hội thảo:

Với mục đích trên, Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý,…  viết bài và tham dự Hội thảo. Các bài viết cho Hội thảo tập trung (nhưng không giới hạn) vào các chủ đề sau đây:

- Tác động của đại dịch COVID-19 đến khu vực dịch vụ;

- Xu hướng phát triển của một số ngành dịch vụ trong bối cảnh quốc tế mới;

- Những cơ hội và thách thức đối với khu vực dịch vụ trong bối cảnh quốc tế mới;

- Giải pháp phục hồi khu vực dịch vụ trong bối cảnh thích ứng với đại dịch COVID-19 và bối cảnh quốc tế mới của một số quốc gia;

- Thực trạng, giải pháp và khuyến nghị phục hồi khu vực dịch vụ của Việt Nam trong bối cảnh thích ứng với đại dịch COVID-19 và bối cảnh quốc tế mới.

- Các chủ đề khác có liên quan.

Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: Ngày 22 tháng 7 năm 2022

- Địa điểm: Tại tỉnh Quảng Ninh

Thể lệ gửi bài Hội thảo:

+ Ngôn ngữ và hình thức bài viết

- Ngôn ngữ: Tiếng Việt.

- Hình thức bài viết: Bài viết được trình bày trên khổ giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, giãn dòng 1,5 lines, lề trái 3 cm; lề phải, lề trên và lề dưới 2cm. Bài viết có độ dài tối thiểu 10 trang A4.

- Nội dung bài viết bao gồm các phần: Tiêu đề; Tên tác giả, học hàm học vị; Tên đơn vị công tác; Tóm tắt; Từ khoá; Nội dung bài viết; Tài liệu tham khảo.

- Cuối bài tham luận ghi rõ địa chỉ email và số điện thoại của tác giả để Ban tổ chức liên hệ trao đổi.

+ Thời hạn và địa chỉ nhận bài viết

- Thời gian nhận bài viết:                           Trước ngày 27/6/2022.

- Thời gian gửi kết quả thẩm định bài viết: Trước ngày 4/7/2022.

- Thời gian nhận bài sửa sau thẩm định:   Trước ngày 11/7/2022.

Bài viết xin gửi về Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế địa chỉ email: nthang218@gmail.com (Thông tin chi tiết liên hệ Nguyễn Thu Hằng, ĐT: 0973913771).

Trân trọng!

Nguồn: BTC Hội thảo Viện Kinh tế và Chính trị thế giới

 

Các tin đã đưa ngày: