Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Định dạng bản sắc Ninh Bình gắn với xây dựng thương hiệu địa phương”
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Định dạng bản sắc Ninh Bình gắn với xây dựng thương hiệu địa phương”

09/08/2023

Nhằm mục đích đánh giá, định dạng, xác định được các giá trị bản sắc riêng có của tỉnh Ninh Bình làm cơ sở cho lựa chọn, quy chuẩn hóa các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, thương hiệu mang giá trị độc đáo, khác biệt của địa phương có tầm ảnh hưởng vùng, quốc gia và quốc tế; đồng thời, tham vấn ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các đối tác nhằm xây dựng thương hiệu địa phương, nâng tầm vị thế và giá trị tổng hợp của vùng đất, văn hóa - lịch sử, con người Ninh Bình; qua đó, nghiên cứu đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách đặc thù, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Ninh Bình trong bối cảnh mới. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình dự kiến tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Định dạng bản sắc Ninh Bình gắn với xây dựng thương hiệu địa phương” vào trung tuần tháng 8 năm 2023 tại thành phố Ninh Binh.

Hội thảo khoa học “Định dạng bản sắc Ninh Bình gắn với xây dựng thương hiệu địa phương” dự kiến được tổ chức làm 3 phiên, gồm:

Phiên thứ nhất: Báo cáo chung và báo cáo chuyên đề.

Phiên thứ hai: Báo cáo bổ sung.

Phiên thứ ba: Báo cáo về các khía cạnh chuyên biệt.

Nội dung Hội thảo này sẽ tập trung làm rõ giá trị bản sắc riêng có để làm cơ sở xây dựng thương hiệu địa phương tỉnh Ninh Bình; đánh giá, phân tích những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và rút ra các bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm xây dựng thương hiệu tỉnh Ninh Bình gắn với mục tiêu lan toả giá trị, quảng bá hình ảnh mảnh đất và con người Ninh Bình trên phạm vi quốc gia và toàn cầu.

Trên cơ sở các bài tham luận khoa học và các ý kiến đóng góp của các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, Ban Tổ chức Hội thảo sẽ tổng hợp, chắt lọc để xây dựng Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Bình về “Xây dựng thương hiệu địa phương tỉnh Ninh Bình”.

PV.

Các tin đã đưa ngày: