Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển bền vững ngành du lịch vùng Nam Bộ trong bối cảnh mới”
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển bền vững ngành du lịch vùng Nam Bộ trong bối cảnh mới”

15/03/2023

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phối hợp với Đại học Normandie (Cộng hòa Pháp) dự kiến tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: Phát triển bền vững ngành du lịch vùng Nam Bộ trong bối cảnh mới”. Hội thảo nhằm tạo diễn đàn khoa học cho các học giả trong và ngoài nước trao đổi, chia sẻ những vấn đề lý luận, thực tiễn, từ đó đề xuất các giải pháp cho phát triển bền vững ngành du lịch nói riêng và phát triển bền vững vùng nói  chung.

1. THỜI GIAN, ĐỊA DIỂM TỔ CHỨC HỘI THẢO

Thời gian dự kiến: Ngày 18 tháng 7 năm 2023.

Địa điểm: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, số 49, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

2. NỘI DUNG CỦA HỘI THẢO

- Chủ trương, định hướng, chính sách phát triển du lịch Việt Nam trong bối cảnh mới

- Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam về phát triển du lịch bền vững

- Hậu covid 19 và những vấn đề đặt ra cho phát triển du lịch bền vững

- Khai thác, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử phục vụ phát triển du lịch bền vững

- Thực trạng hoạt động du lịch ở vùng Nam Bộ và từng tỉnh trong bối cảnh hiện nay

- Giải pháp phát triển du lịch, du lịch bền vững cho Việt Nam, vùng Nam Bộ hay từng tỉnh trong vùng Nam Bộ trong bối cảnh mới hiện nay.

- Phát triển du lịch bền vững vùng Nam Bộ trong liên kết tiểu vùng sông Mekong

- Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế với thúc đẩy phát triển du lịch bền vững

- Giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch trong bối cảnh hiện nay.

- Thu hút đầu tư du lịch xanh, du lịch sinh thái trong xu thế hiện nay

- Giải pháp phát triển các điểm đến, sản phẩm du lịch bản sắc, độc đáo gắn với các giá trị bản địa vùng Nam Bộ.

- Các chủ đề khác liên quan đến du lịch bền vững và gợi ý chính sách cho vùng Nam Bộ,..

3. THỂ LỆ BÀI VIẾT

Bài viết được trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, có dung lượng từ 8 đến 10 trang A4, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, dãn dòng 1.2 pt, lề trái 3cm; lề trên, lề dưới, lề phải: 2 cm.

Các thông tin đính kèm: Họ và tên tác giả, học hàm/học vị, cơ quan công tác, địa chỉ email, điện thoại liên hệ); tóm tắt (khoảng 250 từ), từ khóa.

Cách trích dẫn tài liệu tham khảo và danh mục tài liệu tham khảo theo kiểu APA (American Psychological Association – Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ).

Bố cục bài viết cần đảm bảo các phần:

1. Tên bài viết, tên tác giả, cơ quan

2. Tóm tắt, từ khóa

3. Giới thiệu hoặc đặt vấn đề

4. Tổng quan nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu

5. Kết quả và thảo luận

6. Kết luận

7. Tài liệu tham khảo

*Lưu ý: Đối với bài tham luận được viết bằng tiếng Việt, thì phải có phần viết tiêu đề, tóm tắt và từ khóa bằng tiếng Anh.

4. THỜI HẠN NHẬN BÀI

Hạn nhận bài viết hoàn chỉnh:         21/4/2023

Bài viết gửi qua địa chỉ email:          hoithaoptdlbv2023@gmail.com

5. CÔNG BỐ, XUẤT BẢN 

Các bài viết được chọn sẽ được đăng trên sách xuất bản có chỉ số ISBN được tính điểm bài Hội thảo quốc tế theo quy định của HĐGSNN.

Các bài chất lượng sẽ có cơ hội được đăng trên số đặc biệt của một tạp chí quốc tế ISI trong khuôn khổ chương trình của Hội thảo quốc tế thường niên giữa các cơ quan trên.

Để biết thêm thông tin chi tiết của Hội thảo, vui lòng liên hệ ThS. Từ Thị Phi Điệp, Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, SĐT: 0919393981. Trân trọng!

 

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

Các tin đã đưa ngày: