Thư mời viết bài hội thảo khoa học“Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung: Liên kết tạo động lực phát triển”
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Thư mời viết bài hội thảo khoa học“Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung: Liên kết tạo động lực phát triển”

10/03/2022

THƯ MỜI

VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC

 

Nhằm có cơ sở cung cấp những luận cứ khoa học góp phần tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước về phát triển bền vững miền Trung trong bối cảnh mới, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng đồng tổ chức Hội thảo khoa học năm 2022 với chủ đề “Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung: Liên kết tạo động lực phát triển”. Hội thảo là diễn đàn quan trọng để các chuyên gia trong nước và quốc tế, các nhà quản lý, các doanh nghiệp địa phương bàn luận, trao đổi các sáng kiến và tư duy mới về liên kết và phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong bối cảnh hiện nay.

Ban Tổ chức trân trọng kính mời Quý cơ quan, nhà khoa học, chuyên gia viết bài tham luận và đến tham dự Hội thảo./.

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THẢO

Thời gian:  22/07/2022

Địa điểm:  Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.

THỜI HẠN NHẬN BÀI

Hạn cuối gửi bài viết trước ngày 30 tháng 5 năm 2022.

Địa chỉ gửi bài qua email:  diendankinhtemientrung@gmail.com

CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỘI THẢO

(vui lòng xem phụ lục đính kèm)

 

Nguồn: BTC Hội thảo Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ

Các tin đã đưa ngày: