Thư mời viết tham luận tham gia Hội thảo thường niên "Nghiên cứu Hán Nôm năm 2022"
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Thư mời viết tham luận tham gia Hội thảo thường niên "Nghiên cứu Hán Nôm năm 2022"

22/04/2022

 

Ban Tổ chức Hội thảo thường niên "Nghiên cứu Hán Nôm năm 2022" trân trọng kính mời quý vị viết tham luận tham gia Hội thảo nhằm nghiên cứu, trao đổi, đánh giá một số vấn đề trong lĩnh vực Hán Nôm theo những thông tin sau đây:

1. THÔNG TIN HỘI THẢO

Đơn vị tổ chức: Viện Nghiên cứu Hán Nôm.

- Thời gian tổ chức (dự kiến): 26/8/2022 (thứ Sáu).

- Địa điểm tổ chức: Viện NC Hán Nôm, 183 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội.

- Hình thức: Hội thảo khoa học, thuyết trình, thảo luận.

2. NỘI DUNG HỘI THẢO

Hội thảo được chia thành 04 tiểu ban với hai hướng chính là công bố kết quả nghiên cứu mới và công bố tư liệu mới trong lĩnh vực Hán Nôm. Cụ thể:

  • Tiểu ban 1: Giáo dục và đào tạo Hán Nôm trong nhà trường (Tiểu ban nhân kỉ niệm 50 thành lập Bộ môn Hán Nôm, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội): giáo dục tri thức Hán Nôm trong các cấp bậc học phổ thông, đào tạo chuyên ngành Hán Nôm ở bậc đại học và sau đại học, giáo dục khoa cử truyền thống.
  • Tiểu ban 2: Tôn giáo và tín ngưỡng Việt Nam qua tư liệu Hán Nôm: Nho, Phật, Đạo, Công giáo và các tôn giáo, tín ngưỡng khác ở Việt Nam thểhiện qua nội dung tư liệu Hán Nôm.
  • Tiểu ban 3: Nghiên cứu Hán Nôm: trên các lĩnh vực ngôn ngữ, văn tự, sử địa, dân tộc, văn học, tư tưởng, khảo cổ, dân tục, bảo tàng, y dược, ứng dụng tin học, lễ hội, văn hoá..., trong đó lấy tư liệu Hán Nôm làm yếu tố trung tâm để luận giải.
  • Tiểu ban 4: Tư liệu Hán Nôm: sưu tầm, giói thiệu, phiên dịch, chú thích; trong đó có ít nhất 1/3 độ dài bài viết là phần phân tích, nhận định, đánh giá về giá trị của tư liệu.

3. QUY TRÌNH Tố CHỨC

  • 20/7/2022: Thời hạn cuối cùng nhận tóm tắt kèm toàn văn tham luận.
  • 21/7-10/8/2022: Thực hiện quy trình phản biện kín (ẩn danh tác giả và người phản biện) để lựa chọn tham luận dự hội thảo (mỗi tham luận có 02 phản biện kín).
  • 10/8/2022: Ban Tổ chức gửi Thư mời tham dự hội thảo (bản chính thức) qua email tới các tác giả tham luận được lựa chọn tham dự hội thảo; bản giấy Thư mời chỉ gửi khi có yêu cầu của tác giả.
  • 26/8/2022 (thứ Sáu): Hội thảo (01 ngày).

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ Ban Tổ chức Hội thảo: Email: hoinghihannom@gmail.com; Điện thoại: 024.35375785 (vui lòng liên lạc trong giờ hành chính)

Toàn văn Thư mời, xin xem file đính kèm.

Trân trọng!

Nguồn: Viện Nghiên cứu Hán Nôm

Các tin đã đưa ngày: