Tọa đàm khoa học phục vụ xây dựng Chiến lược mới về cải cách tư pháp ở Việt Nam
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Tọa đàm khoa học phục vụ xây dựng Chiến lược mới về cải cách tư pháp ở Việt Nam

16/09/2021

Sáng ngày 15 tháng 9 năm 2021 tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (sau đây viết tắt là Viện Hàn lâm) đã diễn ra Tọa đàm trực tuyến, xin ý kiến đóng góp trực tiếp của các cơ quan phối hợp, Ban chỉ đạo và các chuyên gia, nhà khoa học đối với dự thảo Báo cáo chuyên đề nghiên cứu“Những khái niệm cơ bản về tư pháp, quyền tư pháp, hoạt động tư pháp, cơ quan tư pháp, chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp, hoạt động bổ trợ tư pháp, cơ quan bổ trợ tư pháp, chức danh bổ trợ tư pháp… phục vụ xây dựng Chiến lược mới về cải cách tư pháp ở Việt Nam”.

Chủ tịch Bùi Nhật Quang và Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Minh chủ trì Tọa đàm

Tọa đàm đã diễn ra dưới sự chủ trì của PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng các chuyên đề Nhà nước pháp quyền của Viện Hàn lâm, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng các chuyên đề Nhà nước pháp quyền của Viện Hàn lâm.

Tham dự Tọa đàm có 64 đại biểu, bao gồm đại diện Lãnh đạo Viện Hàn lâm, các đại diện của các cơ quan phối hợp, các thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Tổ Biên tập xây dựng các chuyên đề Nhà nước pháp quyền Viện Hàn lâm, các nhà khoa học đến từ một số cơ quan Trung ương, viện nghiên cứu và trường đại học ở Hà Nội. Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Nội chính Trung ương, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Quân ủy Trung ương có đại diện tham dự là các cơ quan trong các tổ chức được Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương phân công phối hợp với Viện Hàn lâm nghiên cứu chuyên đề.

Tại buổi tọa đàm, sau khi nghe dự thảo Báo cáo tổng hợp chuyên đề, các nhà khoa học, đại diện các cơ quan phối hợp nghiên cứu đã phát biểu, tập trung phân tích, nhận xét, đánh giá về từng khái niệm, góp ý nội dung trình bày và hình thức thể hiện của Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu.

Các nhà khoa học tham dự tọa đàm trực tuyến

Phát biểu tổng kết Tọa đàm, thay mặt cho Ban Chỉ đạo xây dựng các chuyên đề Nhà nước pháp quyền của Viện Hàn lâm, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh cảm ơn sự tham dự Tọa đàm của các cơ quan phối hợp nghiên cứu, lãnh đạo Viện Hàn lâm, thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập xây dựng chuyên đề Nhà nước pháp quyền của Viện Hàn lâm và các nhà khoa học. PGS.TS. Nguyễn Đức Minh đề nghị Nhóm nghiên cứu cùng Tổ biên tập nghiên cứu, tiếp thu những ý kiến đóng góp của các cơ quan phối hợp, các nhà khoa học, hoàn thiện dự thảo Báo cáo theo yêu cầu, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”; trình Ban chỉ đạo xây dựng chuyên đề Nhà nước pháp quyền của Viện Hàn lâm dự thảo Báo cáo tổng hợp và Báo cáo chắt lọc đúng thời hạn quy định./.

 

PV.

Các tin đã đưa ngày: