Tọa đàm trao đổi nghiệp vụ công tác Tổ chức – Cán bộ năm 2020
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Tọa đàm trao đổi nghiệp vụ công tác Tổ chức – Cán bộ năm 2020

12/11/2020

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), sáng ngày 12/11/2020, tại Hội trường tầng 2 nhà A, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm tổ chức Hội nghị Trao đổi nghiệp vụ công tác Tổ chức – Cán bộ năm 2020.

Tham dự Hội nghị có: TS. Phùng Ngọc Tấn, Quyền Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ, ThS. Ngô Tiến Phát, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ, lãnh đạo các đơn vị, ban chức năng, phụ trách công tác tổ chức – cán bộ, cán bộ tổ chức tại các đơn vị thuộc và trực thuộc cùng toàn thể các cán bộ Ban Tổ chức – Cán bộ Viện Hàn lâm. Mục đích trao đổi nghiệp vụ tại Hội nghị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức – cán bộ của Viện Hàn lâm, góp phần phục vụ tốt nhất sự nghiệp nghiên cứu khoa học.

TS. Phùng Ngọc Tấn, Quyền Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ   phát biểu, trình bày báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, TS. Phùng Ngọc Tấn, Quyền Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ đã phổ biến các nội dung cần trao đổi về hướng dẫn công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, xử lý kỷ luật và đánh giá chất lượng cán bộ công chức, viên chức theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP, Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ; hướng dẫn thực hiện chế độ nghỉ hưu, kéo dài thời gian công tác theo Bộ Luật Lao động mới; hướng dẫn về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ; hướng dẫn về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Qua đó đề xuất nhiệm vụ và giải pháp nhằm đánh giá trung thực, khách quan chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó, xây dựng chức năng, nhiệm vụ gắn với điều chỉnh, tái cơ cấu giảm bớt tổ chức cấp phòng/cấp viện đồng bộ, thống nhất theo đúng chủ trương, yêu cầu của Đảng và Nhà nước về cải cách tổ chức bộ máy hiện nay.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị nhận được nhiều ý kiến đóng góp xác thực, trách nhiệm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng quản lý công tác tổ chức cán bộ ở mỗi đơn vị. Qua hội nghị, các đại biểu đã lĩnh hội nhiều thông tin cụ thể thiết thực trong từng lĩnh vực công tác, đồng thời ý thức được trách nhiệm trong việc quản lý, triển khai nghiêm chỉnh tất cả các mảng công việc, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ ở mỗi đơn vị, đưa Viện Hàn lâm ngày càng phát triển vững mạnh trong giai đoạn tới.

 

PV.

 

Các tin đã đưa ngày: