Tổng kết Hội thảo Khoa học "Định dạng bản sắc Ninh Bình gắn với xây dựng thương hiệu địa phương"
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Tổng kết Hội thảo Khoa học "Định dạng bản sắc Ninh Bình gắn với xây dựng thương hiệu địa phương"

26/08/2023

Sau phiên khai mạc buổi sáng ngày 25/8/2023, Hội thảo tiếp tục phiên thứ nhất phần báo cáo chung và báo cáo chuyên đề. Hội thảo đã được nghe các tham luận được trình bày với các chủ đề: (i) Định dạng bản sắc Ninh Bình gắn với xây dựng thương hiệu địa phương; (ii) Góp phần định vị bản sắc văn hóa Ninh Bình từ phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể gắn với phát triển bền vững; (iii) Giá trị các địa danh, danh nhân lịch sử, lễ hội trong xây dựng thương hiệu địa phương tỉnh Ninh Bình; (iv) Mô hình giá trị bản sắc cho thương hiệu tỉnh Ninh Bình.

Không khí tại các phiên thảo luận bàn tròn

Hội thảo tiếp tục phiên thứ hai phần báo cáo bổ sung. Tại phiên này, với sự điều hành của TS. Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, các đại biểu, nhà khoa học đã trao đổi, thảo luận bàn tròn với các nội dung: (i) Giá trị văn hóa - lịch sử cố đô Hoa Lư với việc xây dựng thương hiệu địa phương; (ii) Giá trị sinh thái của Ninh Bình trong xây dựng thương hiệu địa phương, phân tích trường hợp Khu du lịch sinh thái Tràng An, rừng quốc gia Cúc Phương, khu đất ngập nước Vân Long và rừng ngập mặn Kim Sơn; (iii) Phát huy giá trị thương hiệu Di sản Văn hóa ở tỉnh Ninh Bình theo hướng bền vững trong bối cảnh mới; (iv) Định hướng đột phá phát triển tỉnh Ninh Bình dựa trên các giá trị bản sắc địa phương; (v) Giá trị thương hiệu Ninh Bình nhìn từ mối tương giao giữa Hoa Lư - Ninh Bình và Thăng Long - Hà Nội; (vi) Chiến lược Maketting địa phương nhằm phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Ninh Bình.

Một số vấn đề được các nhà khoa học trao đổi, gợi mở như: Định dạng bản sắc giá trị lịch sử nổi trội, riêng có của Ninh Bình và một số kiến nghị để phát huy các giá trị đó trong bối cảnh hiện nay; Xây dựng tỉnh Ninh Bình trở thành mẫu hình tiêu biểu của Đồng bằng sông Hồng và cả nước về ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị, bản sắc nổi bật của Ninh Bình; Giải pháp làm thế nào để Ninh Bình vừa bảo tồn vừa phát huy các giá trị bản sắc di sản văn hóa cho phát triển du lịch và một số ý kiến gợi mở về xây dựng Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa Ninh Bình...

Phát biểu tổng kết sau 2 phiên trình bày, thảo luận, TS. Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam khẳng định: Các tham luận đã góp phần định dạng rõ Ninh Bình là vùng đất địa linh nhân kiệt; có sự đa dạng về giá trị và bản sắc của địa phương ở dưới nhiều khía cạnh khác nhau từ bản sắc văn hóa, giá trị các địa danh, danh nhân lịch sử, lễ hội đến các giá trị văn hóa phi vật thể (văn học, âm nhạc, hội họa, kiến trúc, truyền thống ẩm thực,…). 

Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng đã chỉ ra những hạn chế, bất cập của việc xây dựng thương hiệu dựa trên các giá trị bản sắc địa phương của tỉnh Ninh Bình. Đồng thời, gợi mở hướng đi để Ninh Bình xây dựng các thương hiệu địa phương dựa trên các giá trị di sản đặc sắc, riêng có. 

Quang cảnh Hội thảo

Buổi chiều cùng ngày, Hội thảo tiếp tục phiên thứ ba: Báo cáo những khía cạnh chuyên biệt. Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành Hội thảo. Tại phiên này, các nhà khoa học, doanh nghiệp đã tập trung trao đổi, thảo luận về các nội dung như: (1) Chiến lược phát triển thương hiệu tỉnh Ninh Bình và định hướng giải pháp thực hiện; (2) Thúc đẩy các thiết chế văn hóa hiện đại, đặc sắc, tạo điểm nhấn trong kiến trúc đô thị di sản gắn với xây dựng thương hiệu địa phương; (3) Xây dựng các thương hiệu du lịch mang đẳng cấp quốc tế Ninh Bình; (4) Triết lý phát triển, Slogan và các biểu tượng gắn với thúc đẩy chiến lược truyền thông trong xây dựng thương hiệu, hàm ý chính sách; (5) Xây dựng thương hiệu ngành công nghiệp ô tô tỉnh Ninh Bình, kinh nghiệm của Tập đoàn Thành Công; (6) Vai trò của chính quyền, doanh nghiệp và người dân trong xây dựng thương hiệu du lịch địa phương – Thực tiễn khu du lịch Tràng An.

Tiếp theo các diễn giả, nhà khoa học trao đổi, thảo luận bàn tròn về các chủ đề: Tìm các giải pháp về cơ chế, chính sách đặc thù để phát huy giá trị bản sắc văn hóa; Phân tích, đánh giá và làm rõ thêm định vị tọa độ phát triển tỉnh Ninh Bình trong quy hoạch địa phương với những yếu tố có tính thời đại; Giải pháp đột phá để Ninh Bình phát huy tốt nguồn lực văn hóa cho phát triển bền vững;…

Đồng chí Tống Quang Thìn phát biểu tổng kết và bế mạc Hội thảo

Phát biểu tổng kết Hội thảo, đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Hội thảo trân trọng cảm ơn lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các nhà khoa học, các nhà quản lý, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã về dự và đem đến cho Hội thảo sự quan tâm đặc biệt, góp phần vào thành công của Hội thảo. Đặc biệt, trân trọng cảm ơn Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Kinh tế Việt Nam và các đơn vị khác thuộc Viện Hàn lâm đã phối hợp chặt chẽ và đồng hành cùng tỉnh Ninh Bình trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức Hội thảo để có được một Hội thảo ý nghĩa, hiệu quả và thành công.

Đồng chí Tống Quang Thìn thông tin: Hội thảo đã tiếp nhận 50 báo cáo tham luận, trong đó có 42 báo cáo tham luận của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu ở các viện nghiên cứu, các trường đại học, các tỉnh bạn, 8 báo cáo tham luận của các nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý tỉnh Ninh Bình. Các ý kiến tập trung đánh giá toàn diện và sâu sắc các nhóm vấn đề: nhận diện, đánh giá về những khía cạnh chuyên biệt; gợi mở về các cơ chế, chính sách đặc thù; gợi mở về các giải pháp để phát huy các giá trị bản sắc địa phương và xây dựng thương hiệu địa phương. Với những nội dung phong phú, sinh động, hàm lượng khoa học cao, cách tiếp cận đa chiều, các báo cáo tham luận đã làm sáng tỏ nhiều khía cạnh lý luận và thực tiễn, đáp ứng mục tiêu chung của Hội thảo, nhấn mạnh vào những vấn đề cốt lõi để đi đến nhận thức mang tính nền tảng cho việc định dạng bản sắc riêng có của Ninh Bình, xây dựng thương hiệu của Ninh Bình trong tương lai. 

Đồng chí Tống Quang Thìn cho biết, các ý kiến tại Hội thảo đều cho rằng cần có một số cơ chế, chính sách đặc thù cho tỉnh Ninh Bình, để địa phương thực hiện sứ mệnh gìn giữ, bảo tồn giá trị văn hóa, di sản nhân loại. Đặc biệt, cần có định hướng chiến lược trong việc hình thành đô thị di sản - Cố đô gắn với đô thị thông minh cho tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí Tống Quang Thìn nhấn mạnh: Tỉnh Ninh Bình trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp trí tuệ, tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các doanh nghiệp. Sau Hội thảo, tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu làm cơ sở cho định dạng bản sắc Ninh Bình và xây dựng thương hiệu địa phương mang giá trị độc đáo, khác biệt, có tầm ảnh hưởng vùng, quốc gia và quốc tế nhằm nâng tầm vị thế và giá trị tổng hợp của vùng đất linh thiêng với bề dày lịch sử văn hóa ngàn năm. Đồng thời, đề xuất với cấp có thẩm quyền xây dựng hành lang pháp lý vững chắc để Ninh Bình có sự phát triển mang tính bứt phá, đi lên từ văn hóa, từ di sản, từ định hướng chiến lược đặc sắc với hai trọng tâm phát triển để trở thành trung tâm du lịch, trung tâm công nghiệp ô tô của quốc gia và khu vực. Trong đó, xây dựng Ninh Bình trở thành một đô thị mang tính đặc trưng "Đô thị di sản - Cố đô" là nội dung mang tính trọng tâm. Trên các kết quả thu được, Ban tổ chức Hội thảo sẽ báo cáo, tham mưu để UBND tỉnh, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch cho việc định dạng bản sắc gắn với xây dựng thương hiệu Ninh Bình để triển khai thực hiện.

PV.

Các tin đã đưa ngày: