Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

11/01/2022

Sáng ngày 10/01/2021, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị vinh dự được đón tiếp TS. Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; PGS.TS. Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Hội nghị được tổ chức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu tại Hội nghị

Tham dự trực tiếp Hội nghị có PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm; TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm cùng đại diện Lãnh đạo Văn phòng và Ban chức năng; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm; Lãnh đạo Văn phòng Đảng đoàn thể; Đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội Viện Hàn lâm.

Tham dự trực tuyến có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm; Ủy viên Hội đồng Khoa học Viện Hàn lâm; Bí thư Đảng bộ cơ sở và Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ chủ chốt từ các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.

Thay mặt Ban Lãnh đạo Viện Hàn lâm, TS. Đặng Xuân Thanh đã trình bày dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Viện Hàn lâm. Báo cáo nêu rõ, năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm (2021-2030) và các kế hoạch 05 năm (2021-2025). Tuy nhiên, 2021 cũng là năm đất nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức hơn thời cơ và thuận lợi. Sự bùng phát trở lại của đại dịch Covid-19 với những biến thể mới đã ảnh hưởng chưa từng có tới mọi mặt đời sống kinh tế- xã hội của đất nước ta. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo, toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, tổ chức triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2021.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021-2025). Dự báo tình hình quốc tế và trong nước tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức; dịch bệnh Covid-19 có thể sẽ diễn biến phức tạp, nguy hiểm hơn. Trong bối cảnh đó, Phó Chủ tịch khẳng định, Viện Hàn lâm sẽ tiếp tục phát huy những kết quả công tác đã đạt được, quyết tâm đẩy mạnh tinh thần đoàn kết tập thể gắn với đề cao ý thức, trách nhiệm cá nhân, coi đó là nền tảng để nâng cao chất lượng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực công tác, gắn với các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định mới quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm theo hướng giữ nguyên hiện trạng, giữ vững ổn định của tổ chức bộ máy… Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao.

Thứ hai, đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới tư duy quản trị, phân bổ đầu tư và sử dụng ngân sách Nhà nước có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực quản lý và giải ngân đối với các dự án đầu tư chiều sâu và dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

Thứ ba, nâng cao chất lượng và bảo đảm hiệu quả của công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo và tư vấn chính sách; chú trọng nghiên cứu cơ bản, kết hợp với tư vấn chính sách và đào tạo. Chủ động đề xuất các hướng nghiên cứu mới, có tính chiến lược gắn với các yêu cầu phát triển của đất nước cũng như tình hình thế giới và khu vực nhằm kịp thời đề xuất với Đảng, Nhà nước những giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và hội nhập quốc tế; xây dựng luận cứ khoa học phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ tư, tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chủ động và tích cực tham gia chuyển đổi số trong quản trị và nghiên cứu khoa học. Đẩy nhanh tiến độ số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu khoa học. Đổi mới hoạt động công bố, quảng bá các kết quả nghiên cứu khoa học theo hướng điện tử hóa, số hóa; nâng cao năng lực hội nhập quốc tế trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn; tăng cường công bố quốc tế dựa trên các kết quả nghiên cứu khoa học; từng bước hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số trong nghiên cứu khoa học xã hội. Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các Ban, Bộ, ngành, địa phương và hợp tác quốc tế trên các cấp độ song phương và đa phương, chú trọng đặc biệt việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược về khoa học xã hội, đẩy mạnh các hoạt động quảng bá hình ảnh của Viện Hàn lâm rộng rãi cả trong và ngoài nước.

Thứ năm, chủ động xây dựng và triển khai các kịch bản ứng phó với những diễn biến mới, khó lường của đại dịch Covid-19. Tăng cường đầu tư mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng dịch, đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho cán bộ, viên chức và người lao động; đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn cơ quan trong mọi tình huống.

Hội nghị nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tham dự, với những đề xuất liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và đào tạo của Viện Hàn lâm. Đặc biệt là các nhà khoa học đều nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyển đổi số trong tất cả các nhiệm vụ của Viện Hàn lâm. Theo đó cần xây dựng cơ sở hạ tầng và các cơ chế tương ứng, dự án đầu tư có chiều sâu; đẩy mạnh xuất bản điện tử các tạp chí chuyên ngành; nâng cao truyền thông, lan tỏa các kết quả nghiên cứu của Viện Hàn lâm đến với xã hội; đầu tư trọng điểm vào công tác nghiên cứu khoa học; từng bước xây dựng nhóm thẩm định chỉ số KPI đối với từng đơn vị trực thuộc… góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Viện Hàn lâm.

Liên quan đến công tác đào tạo, bên cạnh xây dựng chiến lược tuyển sinh, PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh, Phó Giám đốc phụ trách Học viện Khoa học xã hội cũng nhấn mạnh đến sự kết nối chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học, sử dụng kết quả nghiên cứu trực tiếp vào giảng dạy, tạo nên nét đặc sắc riêng trong đào tạo nhân lực khoa học xã hội của Viện Hàn lâm và sự kết hợp này cần duy trì ổn định trong thời gian tới.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Chủ tịch Viện Hàn lâm – PGS.TS. Bùi Nhật Quang nhiệt liệt chúc mừng và ghi nhận những thành tựu đạt được trên các mảng công tác, đặc biệt là sự nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ Viện Hàn lâm trong năm 2021. Bên cạnh những thành công đã đạt được, Chủ tịch Viện Hàn lâm cũng nhấn mạnh đến những thách thức đặt ra đối với Viện Hàn lâm trong thời gian tới: tiếp tục kiện toàn cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin để từng bước đáp ứng tốt với công cuộc chuyển đổi số; cần chú trọng nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học để những kết quả nghiên cứu thực sự có đóng góp thiết thực hơn nữa đối với thực tiễn; chú trọng phát triển nguồn nhân lực tại chỗ; đẩy mạnh liên kết công tác nghiên cứu với đào tạo. Đặc biệt, Chủ tịch mong muốn, với những thách thức về cơ cấu tổ chức trong thời gian tới, các cán bộ Viện Hàn lâm cần chung tay đoàn kết, nỗ lực nâng cao năng lực, thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần xây dựng ổn định và phát triển Viện Hàn lâm ngày càng vững mạnh, để khối Khoa học và Công nghệ thực sự là động lực cho sự phát triển đất nước trong các giai đoạn tiếp theo.

Với tinh thần đoàn kết vững mạnh, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhằm tạo ra bước phát triển mới trong năm 2022, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Nguyễn Thu Trang

 

Các tin đã đưa ngày: