Viện Kinh tế và Chính trị thế giới mời viết bài Hội thảo khoa học "Xu hướng thương mại và đầu tư quốc tế trong bối cảnh mới"
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Viện Kinh tế và Chính trị thế giới mời viết bài Hội thảo khoa học "Xu hướng thương mại và đầu tư quốc tế trong bối cảnh mới"

23/03/2023

Kính gửi: Các chuyên gia và nhà nghiên cứu khoa học

Trong những năm gần đây, kinh tế thế giới liên tục trải qua nhiều biến động và khó đoán định, điều này đã tác động đáng kể đến thương mại và đầu tư quốc tế. Để nắm bắt kịp thời xu hướng của thương mại và đầu tư quốc tế và đưa ra hàm ý chính sách cho Việt Nam trong bối cảnh mới, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới sẽ tổ chức hội thảo với chủ đề: "Xu hướng thương mại và đầu tư quốc tế trong bối cảnh mới”.

Ban tổ chức hội thảo trân trọng kính mời các chuyên gia và nhà nghiên cứu tham dự và viết bài hội thảo

- Thời gian tổ chức dự kiến: tháng 5 năm 2023

- Địa điểm: Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, 176 Thái Hà, Hà Nội.

- Thời gian nhận bài tham luận: trước ngày 30/4/2023.

Bài tham luận xin gửi về Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới cho đồng chí Nguyễn Thu Hằng, ĐT: 0973913771, địa chỉ email: nthang218@gmail. com hoặc phongquantlykhoahoc.4286@gmail.com.

Chi tiết xin xem file đính kèm

Nguồn: Viện Kinh tế và Chính trị thế giới

Các tin đã đưa ngày: